JEChif. 252. HYDREF, 1883. Pris 3c :o:- AT WASANAETH CREFYDD, LLENYDDIAETH, HANESIAETH, A GWLEIDIADAETH. CYUWYSIAD. Pregeth gan y Parch. Thomas Rees, Merthyr .........297 Rhigymaü William Williams, Pantycelyn............306 Hanes Crefydd yn Bethel, Llangyfelach, a'r gymydogaeth... ... 310 Penodau ar Drefecca— Pen. IV. Arglwyddes Huntingdon a'r Diwygiad Methodistaidd, gany Parch. J. M. Jenkins, Ph.D., Llanfaìrmuallt ... ... 313 Myfanwy, neu Hunan wedi ei Orchfygu ... ... ... ..317 Arsyllfa'r Gwyliedydd— '-••» Daniel Rowlands, Llangeitho ......... ... ... 320 Y Brifysgol i Gymru...... ......... ... ...323 Edith O'Gorman ...... ...... ... ... ...323 Ydraul owneyd Archesgob... ... ... ... ... ...324 Helyntion y Mis— Hyn a'r Llall... .......... ... .... ... ...325 Yr Uehel Ẅyliau ...... ... ... ..... ....... 325 Nodion o'r Cyfarfodydd Misol ... ... .........326 Adolygiad y Wasg ......... ... ... ... ... 327 Marw-Restr— ©avid Davies, Ty'ngraig ..,. ... .'..■,«' .- V— 327 LLANELLY : CYHOEDDEDIG AO ARGRAFFEDIG 'GAN D. WILLIAMS AND - SON, OÇTOBER, 1883. ..•''.