Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

: >í -•* Rhif. 248. Pris 3c. EBItlJLI,, 1883. ■:o:« §? ©gHtfcayaUin: AT WASANAETH CREFYDD, LLENYDDIAETH, HANESIAETH, A GWLEIDIADAETH. Penodau ar Drefecca—Pen. I. Treíeeca a'r pentrefydd cyfagos— gan y Parch. J. M. Jenkins, Ph.D., Llanfairmuallt......105 Llwybr Marwolaeth, gan y Parch. J. Evans, Abermeurig......110 Y diweddar Barchedig Ebenezer Williams, gan y Parch. R. Evans, Llanwrtyd........................113 Hanes Joseph—hyd yn Dothan—gan y Parch. M. Thomas, Resolven ........................116 Cymeriadau hynod yn mhlith Methodistiaid Llansamlet—Joseph Hedley ........................119 Myfanwy, neu Hunan wedi ei Orchfygu ............121 Arsyllfa'r Gwyliedydd— Methodistiaeth a Plnesbyteriaeth ...............124 Yr Iwerddou dan gwmwl..................126 Dyled ein Capelau.....................128 Cronfa Trefecca ............... ......129 Helyntion y Mis— Hyna'rllall ... .....................130 Ffeithiau Cenhadol.....................181 Gwersyll y Buçeiliaid ..................131 Nodion o'r Cyfarfodydd Misol ...............131 Byd y Darlithio ............... ... ... 132 Y tudraw i'r Werydd ......... .........132 Cymdeithasfa Aberystwyth..................132 Barddoniaeth— Llwyddiant Byddin y Rhiban Glas ............129 Pryddest Aìarebol ar ol y diweddar Mr. Edward Evans (Heman Gwent). Rhymni, gan Caeronwy .... ... ... ... 133 Gair at Harri Jones, Tycapel ... ... ... ..*. ...136 Yr Ysgrepan ... ...... - ... ... ... 136 LLANELLY: CYHOEDDEDIG AC ARGRAFFEDIG GaN D. WILLIAMS AND SON, APRIL, 1883.