Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

-e#« Pris 3c. 10\AWR, 1883. :»:- ^ Cslcfisitratiiu: AT WASANAETH CREFYDD, LLENYDDIAETH, HANESIAETH,- A GWLEIDIADAETH. Gweddi am Fendithion Tymhorol, gan y Parch. Griffith Ellis, M.A, Bootle..................... Adgof a Byrion am y diweddar Mr. Wm. Morris, Panttywyll, : \. Tîybarch D. Hughes, Llanelîi ............ • / •ybl&ẅGn Eglwysig, gan y Parch. W. Jenlrins, M.A., Tyddewi Ö9ŵa Powell, Llanfrynach, gan y Parch. J. M. Jenkins, Ph.D., , Builth......................... Myfanwy, neu Hunan wedi ei Orchfygu Arhcliad Athrofa Trefecca .................. Galargan ar ol Miss Saunders, Anwyl Ferch y Parch. D. Saunders, Pencoed............... ......... Arsyllfa'r Gwyhedydd— Y Cylchgrawn—Dr. Tait... ... \.. ......... Y Law Courts ...... Methodistiaeth yn Lerpwl............ ...... Yr Ysgol Sabbothol ... ............... Gwaredigaeth y Genedl trwy Cvrus y Persiad, gan T. W. Jones (Bardd Ystwyth) ... ...... ............ Yr Ysgrepan ............ ... ... ...... Marw Restr— Mrs. Captain John, Garden Street, AbertaWy ......... David Phillips, Trerbes Isaf, Llaugwyryfon ...... 12 16 20 24 28 29 30 31 32 33 3ö 38 39 LLANELLY: CYfiOEDDEDlG AC ■ ARGRAFFEDIG GAN D. WILLIAMS AND SON, JANUARY, 1883. e*