Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"*a, Bhif. 227. Pris 40. AW8T, 1881. P €i>lcftüv<*ton: AT WASANAETH CREFYDD, LLENYDDIAETH, HANESIAETH, A GWLEIDIADAETH. C"Er:csrw"3rsi^-:D_ Pregeth Ddirwestol, gan y Parch. T. J. Morgan, Middlesbrough... 253 Dyfodol y Cyfundeb, gan y Parch. W. J. Williams, Hirwaun ... 259 Cymanfa Casgwys .....................262 Codi Pregethwyr, gan E. G, Liverpool ............265 Ein Hysgolion Sabbothol, gan Athraw Trwyddedig ......266 Cyfundeb y Methodistiaid Calvinaidd, gan J. Davies, Salford ... 270 Methodistiaeth Sir Aberteifì—Pennant. Gan y Parch. John Evans, Abermeurig......... ............272 Barddoniaeth.— Englyn i'r " Seren Ogleddol," gan Coedfryn .........564 „ ar ol bod mewn tymhestl, gan Coedfryn.........265 Côd y Cybydd, gan J. J., Manod...............269 Englynion cyfiwynedig i Mr. T. Morgan, Athrofa Trefecca, ar farwolaeth ei dad.....................276 Cwrs y Byd, yn Wladol a Chrefyddol...............276 TWR Y GWYLIEDYDD... ..................281 Adolygiad ar Lyfrau.....................283 Arhohad Coleg Trefecca ..................283 Marw-Restr.-- Mr. William Price, Horeb, Llwydcoed ............288 Y Parch. D. Charles Davies, Bolton ............288 Mr. John Morris, Cross Iun..................288 LLANELLY: CYHOEDDEDIG AC ARGRAFFEDIG GAN D. WILLIAMS AND SON AUGUST, 1881.