Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Bhif. 205. IONAWR, 1879. Pris 4c ■:o:- 9 f%(Jrli^k'liíè: AT WAaANAETH CREFYDD, LLENYDDIAETH, HANESIAETH, A GWLEIDIADAETH. CYITWYSIAD. Bywgraffiaeth, &c. Hanes Bywyd, Nodweddion a Theithi Meddyl William Morgan—y Bardd—Aberdar (gyda Llin ar Lin—XIII. Yt Arluniaeth Ysbrydol Dechreu Blwŷddyn ... ... ...... Adgofion am fai o'r Tadau Methodistaidd Ynigom Shon yr Aradwr.—XIII. Çartref ... Ffraeth-ddywediadau y Tadau...... Geiriau y Doethion ...... Llweh Aur......... Barddoniaeth— Dagrau'r Gwaredwr ...... Ar farwolaeth y Parch. John James Claddedigaeth Islwyn...... Er Cof am Mr. David Hughes, gynt Nadolig............ Helyntion y Mis— Nyth y Dryw At y Parch. David Harries, America Twr y Gwyltedydd. Marw-Restr— Y Parch. Daniel Rowlands, Llaneurig Y Parch. John Roberts, Abergynolwyn Y Parch. D. Charles, D.D., Aberdyfi ol y diweddar Darlun) ... Mr. , Penybont-ar-Ogwy o Gwmafon 10 14 17 22 25 26 27 27 28 28 28 30 30 33 34 35 36 36 LLANELLY: CYHOEDDEDIG AC "ARGRAFFEDIG GAN D. WILLIAMS AND S0N. JANUARY 1879. ee- •«e «5