MAI, 1877. Y OYLCMEAWN: AT WASANAETH k (Stóeibtäìmctír. GYNWYSIAD. Pregethau, &C. Y7r Efengyl i'r Tlodion............... Mr. John Evans, Nant, Llaugian, Swydd Gaernarfon .. Fy Nghartref Gynt ............... Dylanwad Gweithredoedd y Cristion ar y Byd..... Yinddyddauion dyddorol............ Temlyddiaeth Dda................. Yr Yagol Sabbothol ............ Basgedaid Briwfwyd y Pwlpud ... ........ Ffraeth-ddywediadau y Tadau ......... Geiriau y Doethion................. Llwch Àur..................... Barddoniaeth—Myfyrdodau y Bardd......... Marwnad Goffadwriaethol Mr. Thomas Williams, Tydraw, Tonyrefail .................. Helyntion y Mis— NythyDryw .................. Casgliad yr Athrofa ............. Twr y Gwyliedydd ............... Maew-Reste.— Mrs. Evans, Esgereithm............... Llyfrfa Gymreig Athrofa Trefecea ... ... ... li!> 153 154 157 16! 163 164 168 17o 171 172 172 1S2 fioHü: CyHOEDDKDIG AC ABGRAFFEDIG GAN D. WILUAMS 4NU SON. MAY. 1877. fáẁ lc!!