Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

p. 180. ff^r^L^f' GORPHENAF, 1873. Y CYLCMRAWN: AT WASANAETH OYNWYSIAD. Pbegeth y Mis— Geni Drachefn, neu Ail-enedigaeth ... ...... Tbaethodau, &c.— Duwinyddiaeth Calfin (Cahùn's Institutes), Pen. III. ... Llenyddiaeth a Chrefydd ............ Hyna'rLlall..................... Plas-yr-Ynys ... ............... Protestaniaid a Phrotestaniaeth ... .....• Y gwahaniaeth rhwng Galluoedd Meddyliol y Ddau Ryw Babddoniaeth— Y Blodeuyn ... • ................. Nerth yn ol y dydd ................ Chwedl y Gilfin-groes (Crossbil)......... ••» Englynion...................... Hblyntion, &c.— Nyth y Dry w..................... Cofnodion y Mis .................• Adolyciad y Wasg—Areithfa Mathetes Mabw-Restb—Mrs. M. Lewis, Caerdydd......... YdiweddarWilliamThomas, Ystradgynlais...... 229 235 238 239 242 248 249 250 250 250 251 251 257 260 261 262 flftstlli: CYHOBDDEDIG AO ARGBAEFBDIG GAN D. WII1LIAM8 AND BON. JULY, 1873.