Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cttfgìẁ, i^ngbbi&etl;, ]§mt&mt\i, OYNWYSIAD. Preoeth j Mib—Y Pethau Byw a'r Olwynion Tbaethodau, &c.— Afiwyddiant y Fugeiliaeth Hyn a'r Llall gan Rywun ...... ... ... Plas-yr-Ynys a'i Amgylchoedd............ Ein Gobeìthion a'n Peryglon fel Cyfundeb Gwaith y Sabboth i'r Gweithiwr...... ... Barddoniaeth— îíos yr 31ain o Ragfyr, 1872......... Napoleon ... ... ...... ...... Helyntion y Mis— Nyth y Dryw............ ...... Cofnodion y Mis ......... ...... Cyfeisteddfod Gristionogol rhwng gwahanol Wledydd Cy draddoìdeb Crefyddol......... Y Ttewd a'í Cyfoethog ... ............ Y Cuosíioii Ceìíadod— Llythyr oddiwrth y Parch. T. Jerman Jones Marw-Restr— Mrs. Hughes, Shülong ... Mrs. Jerman Jones, Jiwaipoonjee......... Wlnndli: CYHOEDDEDIO AC AHGRAFFEDIÖ GAH D. WILMAMS AîîD BQN. TÿtH) MAEÛH, 1873. 85 118