Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

dCfh Igratoit. IV. Gyfres.] HYDREF, 1872. [Ehif 130. Ì^eílj 8 ggtig. Y SEFYLLFA DDYFODOL. • Ac yn j byd a ddaw fywyd tragywyddol."—Maec x. 30. ■ R ydym yn cael haneso'r blaen Wff/k Yn y benod hon ani ryw wr »wG> ieuanc—"rhywlywodraethwr" VTg|\(Luc x.viii. 18), yn rhedeg at yr Iesu fel mewu brys ac awydd mawr, gan ofyn iddo, beth a wnai fel yr etifeddai fywyd tragywyddol ? Mae eiu Harglwydd yn coífhau iddo orch- ymynion yr ail lech, ac yntau yn ateb gan ddywedyd, " Athraw, y rhai hyn i gyd a gedwais o'm hieuenctyd." A'r Iesu gan edrych arno a'i hoffodd, ac a ddywedodd wrtho, "Un peth sydd ddiffygiol i ti, dôs, gwerth yr hyn oll 8ydd genyt, a dyro i'r tlodion, a thi a gai drysor yn y nef ; a thyreda chym- er i fyny y groes, a dylyn fi." Ac efe a bruddhaodd wrth yr ymadrodd, ac a aeth ymaith yn athrist, canys yr oedd ganddo feddianau lawer, ac yr oedd ei galon a'i ymddiried ynddynt. Yna, mae'r Iesu yn dyweyd wrth ei ddysg- yblion, mor anhawdd yr â y rhai sydd a golud ganddynt i deyrnas Duw, sef y rhai sydd a'u hymddiried yn eu golud. Mae'r dysgyblion yn braw- ychu ac yn synu yn ddirfawr, gan ddywedyd wrthynt eu hunain, "a phwy a all fod yn gadwedig ?" A'r Iesu a ddywedodd, " Gyda dynion anmhosibl yw, ac nid gyda Duw; canys p^b peth sydd bosibl gyda Duw." Yna dywed- odd wrtho, " Wele, nyni a adawsom bob peth, ac a'th ddylynasom di, beth gan hyny a fydd i ni ?" Pob peth, rpae yn debyg, a berthynai i'w galw- edigaetb. N'd oedd hyny, efallai, ddim yn rhyw lawer o werth ; ond yr oedd eu pob peth hwy gyda golwg ar eu bywoliaeth yn y byd. Mae ein Hargl- wydd yn sicrhau iddynty caent, mewn ystyr arall, y can' cymaint yf awr hon, y pryd hwn, neu "lawer cymaint," (Luc. xviii. 30,) ac yn y byd a ddaw fywyd tragywyddol. Mao gan dduw- ioldeb addewid o'r bywyd sydd yr awr hon, ac o'r hwn afydd. 1 Tim. iv. 8. Bellach, ni a geisiwn— I. I brofi fod byd ar ol hwn, neu sefyllfa ddyfodol. II. I gynyg dyweyd rhyw gymaint mewn gwylder am y byd mawr hicnw, yn nghgd a rhai addysgiadau. I. I brofifod byd ar ol hwn, mu sef- yllfa ddyfodol. Gelwir ef yn y testyn y byd a ddaw. Mewn lleoedd ereill mae y ddau fyd yr^cael eu cyferbynu, y naìll 46 *te