Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cjlrhgratoît. III. Gyfiîes] CHWEFROR, 1871. [Riiif 110. C-ractbobau, £r. PERTHYNAS Y CREDINWYR A'R DDEDÜF. Riu-f. VII. 1—6. MAE yr Apostol, yu y gyfrau hou, yn egluro yu inhellach, y ^rfijl gosodiad a wnaeth yu flaenor- é&trsì ol, "nad yvv y credinwyr dau y ddeddf eithr dau ras." Y mae yu cymharu y ddau gyflwr, yr hen a'r uewydd, a'u gilydd ; y mae yn dangos y modd y mae y cyfuewidiad yu cael ei effeithio, a pba beth yw y caulyuiad o hoDo. Y mae'n dysgwyl fod y rhai y mae'n ysgiifeuu atyut yn gwybod y ddeddf, yn deall ei nhatur, ac yu barod i gydnabod ei bod yn llywodraethu ar ddyn a fyddo yu byw daui. Y mae hyu yu wir am uurhyw ddeddf yn ei pherthynas a'i deiliaid, oud y mae yn fwy tebygol mai deddf Moses a olygir yma, oblegid am berthyuas y crediu- wyr a hono y mae'r Apostol yu llefaru, ac uid yw eto wedi daugos ei fod yn cyfeirio at un arall. Y mae yn bosibl ei fod yn cyfarch yr holl eglwys yn Rhufain, yn luddewon ac yu Genhedl- oedd, heb wneyd unrhyw rauiad arni. Yr oadd rhan fawr o honi yn Genhedl- oedd, ac uid yw yu aunhebyg y gallas- eut hwy fod yn gydnabyddus, o leiaf, ag elfenau arweiniol deddf Moses. Nid oedd dysgawdwyr cyntaf Cristion- ogaeth heb gyfeirio yn fynych yn eu hymddyddanion at yr Heu Destament, ac yr oedd i'w gael yr amser hwuw yn yr iaith ftoeg, yr hon oedd yn cael ei deall yn gyfîredinol yn Rhufain. Felly y mae'n ddigon rhesymol i feddwl y gallasai, hyd yn nod y rhan Genbedlig o'r eglwys, wybod y ddeddf. Oud y mae yu yiuddaugos yn fwy naturiol i olygu niai cyfarch y Crist- ionogiou luddewig y mae efe, oblegid i'r luddewon y rhoddwyd y ddeddf, gallaseut ei deall yn well nac ereill, ac yr oedd yn auhawddach i'w perswadio i roddi heibio eu gobaith o gael bywyd trwyddi. Fel ag yr oedd y darluniad o"farw i bechod" yn fwy i'r Cenhedl- oedd, felly y mae y darluniad o " farw i'r ddeddf " yu fwy i'r Iuddewon. Yr oedd, hyd yn nod y rhai crediuiol o houynt yn ymdeimlo yn ddwfu at y ddeddf, ac yn ymlynu yn selog wrthi. Y mae yr Apostol yn eu galw yu frodyr, naill ai am eu bod felly yu ol y cnawd, neu oblegid eu perthyuas a'u gilydd yn Nghrist. Yr oedd dylauwad cryf gan y cyfryw gyfarchiad i dyuu eu sylw at, ac i barotoi eu meddwl i roddi derbyniad i'r eglurhad ag oedd efe yu myned i wneyd, oblegid yr oedd y mater mor ddyeithr iddynt. Y mae yn egluro ei feddwl gyda golwg ar ryddhad credinwyr oddiwrth y ddeddf, trwy ddangos fod marwolaeth yn tori cysylltiad rhwng y ddeddf a dyn, ac y mae yn tybied fod pawb sydd yn gwybod y ddeddf yn barod i gan- iatau y gosodiad. Nid yw y gwreidd- iol yu penderfynu pa un ai tra fyddo efe, yute tra fyddo hi byw a olygir, pa un ai y ddeddf ai y dyu. Ond beth bynag, pau fyddo y dyn farw. y mae llywodraeth y ddeddf arno yu darfod. Y mae yu llywodraetbu nid ar ryw ddyu, ond ar y dyu fyddo yu byw daui.