Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ÄtfUfrflraton. CVFKES NEWÌ'DD.] MEDI, 1370. [Rhif 105 Z7 Cracíj)ûìmit, ẃc. LLWYDDIANT A DEDWYDDWCH TEÜLÜAIDD. Gan Mit. D. Ricn.»ED3 (Calfin). tellir ystyried y pwnc gwir ddy- /ifa$4\ ddorol hwu yn un hapus drua rvvPf\ Den> ain e* *°(* yn ^a^ cysylltiad 5%^) uniougyrebiol â pltob dyn yu btráonol,acachytndeithas yn gyffrediu- ol. SiartMÌir Uaweriawu ain ddiẃygiad yn ein lioes ni,—hyu mewu gwirioneJd ydyw unobrif byuciau y dyti<l — myned yn nilaen at berffeithrwydd inewn pethau ydynt yn dal cy.sylltiad uniou- gyrchiol adedwyddwch dynolryw. Os craffwn ar gyflwr y celfau a'r gwydlor- au yn eiu lioes, ac oscydmarwu hwynt a'u cyflwr tua dechrou y ganrif hou, yr ydyui yn barod i aynu at y gwelliantau a'r diwygiadau ydynt wedi cyiueryd lle ynddynt. Y mae gwleidyddiaeth hef- yd yn araf ddiwygio. Y mae llawer o drethoedd wedi eu taflu i'r " wàdd ac i'r ystlymod" yn ystôd yr bauer caurif diweddaf, a fuout yu llethu y weriu- bobl ain oesoedd cyn hyny; ac y mae llai o drais a goruies yn cael eu harfer yn eiu gwlad yn awr nag oedd ys ugaiu nilynedd yn ol; er y rhaid cyfaddef fod fto lawer o le i ddiwygio gyda y peth- au yma, cyn y cyrhaeddir yn agos at bertfeithrwydd uiewn gwleidyddiaetn. Y maediwygiad uiawr wedi cymeryd Heyn ddiweddar hefyd yn nghyflwr a chyuieriad y weriu-bobl. Y mae eu deall yn oleuach, eu serch yn burach, a'u moesau yn w»ll nag oeddyut yn iighôf llawer sydd yn fyw yn bresen- °1. Y mae manteisiou diwylliaut ac aldysg wedi eu helaethu yn fawr yn Oihob tref, pentref, ac ardal, Ysgoliou &rytanaidd a Chenedlaetbol. Ceir hef- yd lenyddiaeth râd, llyfrgelloedd rhàd, árc, nes yw y wlad yu diwygio inewn gwirionodd. Os trown ein gwynebau etoi'r cylch tenluaidd, yr ydym yn rhwym o gaufod ychydig ddiwygiad mewn llawero beth- au cysylltiedig a llwyddiant a ded- wyddwch y teulu ; er nad i'r fath radd- au a'r celfau a'r gwyddoran, árc. Yr un ydynt elfeiiau llwyddiaut a ded- wyddwch teuluaidd yn awr ag oeddynt yn y dechreuad. Gellir dywedyd ain danyut mai " megys yr oedd yu dech- reuad y mae yr awr hon, ac y bydd yn wastad ;" oud y mae pethau allauol, neu amgylchiadau gwahauol oesau yn effeithio ac yu dylanwadn er drwg nen dda aruyut; fel y gellir tybied, wrth ed- rych ar deiilu mewn gwahauolamgylch- iadau, fod elfeuau ei lwyddiant yu gyf- newidiol, oud nid ydyut felly mewn gwirionedd. Nid yn yr un golenui yr edrycha pawb ar yr elfeuau hyn, ac uid yr uu llwybr a gymera pawb i'w dwyu i weithrediad; a chredwu mai dyua yr achos fod mwy o ddedwyddwch yn ffyuu yu ambell deulu uag yn y lla.ll. Mae llwyddiant ac bapusrwydd teu- luaidd wedi ei sefydlu ar seilian da; ac ni elhr eu cyrhaedd ueb ddylyu egwydd- orion pur. Gwir y gelhr edrych ar deulu yr yspeiliwr yu llwyddianus i gasglu oyfoeth y byd hwn, oud uid yw sylfaen ei lwyddiaut yn dda;—y maa elfenau tíinystr yn ymgasglu o dan wraidd eî lwyddiaut, y rhai fyddaut yu sicr o'i ddiuystrio yu fuan. 1 o