Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cgírljgraten. Cvfìies Nbw7dd.] GORPHENAF, 1370. [Ruif 103. Cnicíljobau, ŵc. DYLEDSWYDD EGLWYS TUAG AT EI BUGAIL. [Anerchiad a draddodwyd ar yr achlysur o Sefydliad y Parch. John Davie3 yn Fugail ar eglwys y Trinity,* Llunelli, Ebrill 29ain, 1870. Gax y Pauciì. J. Eva\s, Caeufyuddin\ : R wyf yn meddwl mai nid anmhriodol fyddai geirio yr liyn sydd genyf i alw eich •-~ -. w sylwatoyn y moddcanlynol: — Yr hyn sydd yn orjihwysedig ar eglwys Vw wneuihur tuag at ei bugail er i'r cysylltiad sydd r'hyngddynt i fod yn hapus a llwyddianus. Cydnebydd pawb sydd yn gwybod rhywbeth am ein Cyfundeb, uad oes ar yr adeg bresenol un pwnc o fwy ei í)wys ; yn enwedig gan fod mwy na sibrwd mewn rhai cylchoedd fod y fugeiliaeth yn troi yn fethiant yn ein plith. Ymhell o gredu y sibrwd, yr ydym yn barnu i'r gwrthwyneb, ac yn hyderus nad ydyw y diwruod yn mliell pan fydd gan bob eglwys ei bugail. Ar yr un pryd, yn y cyfwng presenol, tra y mae y cyfnewidiad yn cymeryd lle, a llawer o eglwysi heb ymgymeryd a bugeiliaid, a chyda hyny lawer yn wrthwynebol i'r symudiad, y mae o bwys arbenig i'r eglwysi sydd yn gefnogol i'r mudiad i fod ar eu gwyl- iadwrîaeth rhag y peryglon sydd yn bosibl o ddwyn aufri arno, a rhoi achos i'r gwrthwynebwyr i ymgryfhau yu ei erbyn. Nis geìlir dysgwyl i'r cyfnew- idiadar unwaith i eistedd yn esmwyth, a gweithredu yu berffaith, gan ein bod fel Cyfuodeb wedi cynefino cyhyd a'r gyfundraeth deithiol. Nid ydyw yn rhyfedd mewn modd yn y byd fod engreifftiau yu cymeryd lle o fethiant gyu'a'r fugeiliaeth ; eglwysi yu dysgwyl oddiwrth y bugail yr hyn na cheir yuddo na thrwyddo j a'r bngail ar y llaw arall yn dysgwyl yu yr un modd oddiwrth yr eglwys; a'r can- lyniad yw fod y naill a'r llall yu cael siora, a'r siomedigaeth hono yn terfynu mewn oerfelgarwch ac mewn toriad o'r cysylltiad sydd rhyng- ddynt. I'ch dyogelu rhag yr amryf- usedd hwn, yr ydyin yn ystyried y byddai yn fauteisiol i chwi gael sŷuiad clir o'ch dyledawydd tuag at eich bugail, ac fel hyu sicrhau mor bell ag y mae yn bosibi ar eich llaw chwi i'r cysylltiad sydil wedi ei ffurfìo rhyngoch i fod yn hapus a llwyddianus—i fod felly iddo ef, i chwi eich huuain, ac i deyruas Crist yn y byd. Iddo ef. Nid ydyw hyn i fod allan o'ch golwg. Wrth ddyfod i'ch plith, y mae yn mentro ei diíyfodol i fesur helaeth i'ch dwylaw. Bydd ei hapus- rwydd neu ei anhapusrwydd, ei lwydd- iant ueu ei aflwyddiant yn ymddibynu yn mhell ar ba snt y try pethau alrau oddiwrth ei gysylltìad ef á chwychwi. Ac yn sicr uid ydych at eich rhyddid i fod yu ddibris o hyn. Pe buasai i ryw uu ei ysbeilio o'i eiddo cyffredip, buasai cyfraith y tir yn gafaelyd