Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

at wasa.ka.etb: DAN ^AJYDD CYFEISTEDDFOD TREFECGA. OYNWYSITAD: Traethodai*, <S:c— î Temtiad Crist................. *..,...........189 Balchder...........,^..___.,.,,.,*...........204 Dydd-lyfr y Parcli. Morgan Johu Bhys ........206 Bywgraffiaeth— Mrs. Mârgaret WiHiams, Defynog........,-.... ,197 Manod Wyllt... ,........................., ..199 CsrritAN y Bobl Ieuaixg— Ystori yr Hen Wr............................209 Barpdoniaeth— Y Ganaf a aeth heihio...............*........ 203 JJj.neJ.lau Coffadwriaethol am Mr. J. Berry......224 Helyn-tion y Mis.—Nyth y Dryw ..............214 Cymdeithasfa Aboraeron......................218 Cyfarfod y Pasg yn Llundain., .\..............221 Coedygarthj Maesteg ........................222 Middlesborough .... I.........................223 Athrofa Trefecca—■G-wohrwyon buddugol.. : .... 223 Maew-Restr—Mr. D. Jones, Penarth. IwMIi: CÎHOEDDEDIG AC AEGBAFFBDIG DEOS Y CTFEISTtDDFOD, CAN D. WILLIAMS AND SON, -Ì^fl tfí