Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

(ígUjfgratoît. Cyfres Newydd.] MAÍ, 1866. [Ehif. LIJÍ. ^rtó^cìrau, ŵr* MODDION CADWEDIGAETH. "Trwy yr hon y'ch cedwir."—1 Cor. xv. 2. GAN Y PARCH. D. JENEYNS. ADWEDIGAETH yw y peth ípî% uiwyaf angenrheidiol i ddyn J$a wrtho; ac yn nghylch hyn y ^W^H dylai fod ei ymofyniad difrif- olaf, o herwydd y inae yn bechadur. Â dweyd fod dyn yn bechadur yw dweyd ar unwaith ei fod yn golledig, o berwydd y mae cosp yn anwahanol gysylltiedig â phechod. Oddiar fod dyn yn bechadur y mae dan ddeddfryd marwolaeth—marwolaethdragywyddol, yr hon yw y farn gyfiawn, a'r gosped- igaeth haeddedig am droseddu deddf santaidd a daionus y Nef. Mae y bywyd wedi myned i afa«l y gyfraith a droseddwyd. Duw sydd yn cadw. Ond trwy foddion y mae yn gwneuthur hyny. Y mae efe yn ymddwyn tuag atom fel creaduriaid deallgar, cydwybodol, a chyfrifol, yn nhrefn gras yn gystaí ag yn nhrefn natur. Oddiar hyu y mae wcdi trefnu moddion, ac ordeinio cyfryngau i ni i ymarfer â hwynt er cyrhaedd y dybenion daionus hyn. Un o egwyddorion llywodraeth Duw yn ei holl oruchwyliaethau ydyw ym- ddwyn tuag atom yn ol y natur a'r galluoedd y mae efe wedi ein cynysg • aethu â hwynt. Y mae cyfatebiad perffaith yn ei lywodraeth i alluoedd ein natur. Y mae efe nid yn unig yn dwyn yn mlaen ei lywodraeth gyffred- inol, a goruchwyliaeth rhagluniaeth yn ol y rheol hon, ond y mae wedi cyfaddasu goruchwyliaeth ei ras hefyd a* ein galluoedd naturiol, ac yn ei dwyn yn mlaen mewn dull ag sydd yn eu galw hwynt allan i weithrediad. Y mae yn gwneuthur yr oll mewn doeth- ineb. Y mae Duw yn ngoruchwyliaeth gras wedi trefnu moddion, ac wedi gosod rhwymedigaeth arnom i ymarferyd â hwynt er ein cadwedig- aeth, i'r dyben i'n dwyn ni i deimlo ein cyfrifoldeb a'n rhwymedigaethau iddo, a'n cadw yn ystyriol yn nghylch ein cadwedigaeth. Ý mae ei fod wedi trefnu moddion i ni i ymarferyd â hwynt yn tueddu yn uniongyrchol at hyn. Ac ni fuasai yn gydweddoi â doethineb Duw iddo ein oadw mewn un ffordd ag a fuasai yn cefnogi diogi, a drygioni, neu mewn un ffordd ond un a fuasai yn tueddu i gefuogi diwyd- rwydd a santeiddrwydd. Mae yr holl waith perthynol i'n cadwedigaeth mewn anrhydeddu y ddeddf, a rhoddi Iawn er boddlon- rwydd i Dduw wedi ei gwblhau gan Grist drosom. Ond yn ngbyfraniad rhinwedd achubol, yr hyn a wnaeth Crist er ein dwyn yn weithredol i gyflwr o gadwedigaeth, y mae moddion wedi eu hordeinio gan Dduw, ac yn gysylltiedig ag ymarferiad priodol o'r moddion hyny y dygir ni i*r cyflwr gwynfydedighwnw: " Trwy yr hon y'ch cedwir, os ydych yn dal yn eich cof â pha ymadrodd yr efengylais i chwi, oddieithr ddarfod i chwi gredu yn ofer." Y mae pob gosodiad o eiddo Duw yn ateb ei ddyben. Y mae yr efengyl yn foddion ordeiniedig ganddo i'r