Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyfres Newydd.] TACHWEDD, 1865. [Ehif. XLVIL CracifnẁíUt a ëaljetuteíljctu. Y "CYNGOR" YN LLANGEITHO. 'Felly cyfrifed dynnyni megys gweinidogion i Grist, a goruchwylwyr ar ddirgeledig- acth.au Duw. Am ben hvn yr ydys yn dy3gw\d m.3wn goruchwylwyr gael un yn ffyddlon."—1 Cor. iv. 1, 2. GAN Y PAHCH. D. HOWELLS, ABERTAWY. Y gyfean sydd heb ei gorphen o'r cyfarfod pwysig hwn yw gair o gyf- archiad i chwi sydd yn awr ger fy mron; â chwi y mae a wnelo y cyfarfod hwn yn benaf : trosoch chwiy bu y gweddio, â chwi yr ymddyddanwyd, eich neill- duad chwi achlysurodd draddodiad y cyfarchiad a gafodd y fath wrandawiad, ac wrthych chwi yr amcanaf liuau ddy- wedyd gair, a gobeithiaf ei fod yn ei bryd. Edrychir geuych ar heddy w a'i waith yn gyfnod pwysig yn hanes eich bywyd. Ÿr oedd y dydd y gwnaethoch chwi ddewisiad o Dduw a'i bobl yn artref cymdeithas yn un pwysig—mae heddyw yn ddydd dewisiad yr eglwys o honoch chwithau i'w gwasanaethn, sef y teulü y daethoch i berthynas agef trwy enedigaeth oddiuchod,sef o Dduw. Yr ydyra yn eich cymeryd yn gyfryw weision ag sydd yn feibiou. Y gwas nad yw yn fab, nid yw hwn yn aros yn y tŷ byth ; y mab sydd yn aros byth— ysgaffaldiau yw y gweision nad ydynt yn feibion ; ond yr ydym yn gobeithio pethau gwell atn danoch chwi. Cawn ymddyddan à chwi yu nghylch eich gwaith. Gwnawn hyn yu ngeiriau Duw, yn ngwydd Duw, yr ydym yn llefaru yn Nghrist. "Felly cyfrifed dyn nyni niegys gweinidogioniGrist." Dangosir yn y tostyn hwn, yr iawu ddynion yn yr iawu le. Yr oedd gal wad aoi hyn yn yr eglwys hon, oblegid yr oedd rhai wedi ymwthio i le nad oedú ynddynt gymwysder iddo, ac yr oedd y rhai cymwys yn cael eu hystyried yn anghymwys. Edrychid ar Paul a'i frodyr yn ddynion plaid—nid oeddynt felly, ond "gweinidogion i Grist;" nid twylíwyr, ond geirwir ; nid ysgubion y byd, neu garthion y byd (adu. 13), ond per-arogl Crist; nid sorod diwerth, eithr yr ydym yu cyfoethogi llawec— " Felly cyfrifed dyn nyni.'r Fe dybir, frodyr, eichbod yriawn ddynion yn yr iawu fan neu le, a gobeithio na chaiff neb le byth i feddwl yn wahanol. Y mae y weinidogaeth fawr yr uu yn mhawb sydd yu ei mheddu, ond y mao gwahauiaeth dirfawr rhwng y rhai sydd yn ei thraethu heb ei mheddu a'r rhai sydd yn traethu yn meddiant y peth a draethant. Yr hwn sydd yn planu a'r hwn sydd yn dyfrhau un ydynt—yr uu oedd y genadwri yn Paul ac Apolos, a'r un yn Pedr ac Ioau. Mae y gwein- idogion yncael eu nhewid, ond y mae y genadwri yr un. Cewch afael ar feddau y cenadon, ond ni cheir bedd i'r wein- idogaeth—mae hon yn pereiddio bedd- au y ceuadwyr. Nid eu gwyngalcha ydyw hyn, ond rhoddi allan deimlad y bardd— "'Rwyf 11 heddyw'n teimlo undeb A'r rhai sydd yn lludw mân, Mwy na'rrhai wy'n wel'd yn 'hedeg Av adenydd rhwysg yn mla'n.M Goddef wch i mi roddi agorfai deiml- ad a gynyrchir yn fy mynwes y fynyd