Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyfres Newydd.] MEHEFIN, 1865, [Ehif. XLII. €xiuíhoÒRU a (babcbiaííbati Y SALMAU MELLDITHIOL. •GAN Y PARCH. T. REES, ABERAMAN. Y mae y nifer luosoeaf, os uid pawb ag sydd yn teimlo serch ueillduol at y Beibl, ac wedi profi graddau helaeth o'i gysuron, yu hoff o ddarlleu llyfr y Salmau yu auil. Y mae yn debyg fod yr hoffder hwn yn codi oddiar nad oes uu llyfr yn y gyifroì sautaidd ya gosod allan amrywiaeth profiadau y dyn duw - iol fel llyfr y Salmau. Beth bynag yw ei brofiad, y mae yn fwj' na thebyg y cyferfydd a rhai o'r Salmwyrysbrydol- edig yn yr un profiad ag yntau. Pan y mae llawer Cristion a'i galon yn llawn o deimladgorfoleddus,yn chwilio ŵm eiriau cymeradwy i dywallt alìau ei deimladau mewn mawl i'w Dduw, y niae yn myned dros lawer o emynau hen emynwyr Cymru, ond ar ol y cwbl y mae yn dda ganddoyn aml gael gaf- ^el yn ngeiriau hen emynwyr ysbryd- oledig eglwys yr Hen Destaraent, i dywallt allan wahanoì deimhulau ei galon trwyddynt gerbron ei Greawdwr *i Waredwr. Ond y tnae dosbarth Uuosog o'r Saìwiau, ag y mae llawer Cristion yn naethu eu defnyddio i ar- «wys allan ei deimiadau crefyddol *nvyddynt. Y anae yn teiinloynddynt ysbryd gwahanoi i ysbiyd y Testament Newydd^ gormod o ysbryd ymddial. i mae y Salmwyr ynddyntyîi cyhoeddi y wielldithion mwyaf ofuadwy ar eu gelynion. Y tnaent mor îlawn o fell- ẅthion, fel y gellir eia galw yn briodol, * Salmatt Melldithiol. A r hyn yr amcenir ato yn bresenol ,Vw edrych a oes modd i ni dleall y salmau hyn yu unol *'r egwyddoriou sydd yn rhedeg trwy y Beibi, yn neill- ««ol y Testament Newydd, heb wyr- droi y naill na'r llall. Wrth ymestyn at hyn, nid amceuir at wreiddioldeb, na dwyn uu sylw i mewn nad yw y nifer luosocaf o'n darllenwyr yn ei wybod yn flaenorol.* Wrth ddarllen amryw esboniadam ar lyfr y Salmau, canfyddir amryw •© gyulluniau i esbonio y dosbarth hwn <o honynt, nad ydynt yn taflu yniaith yr anbawsdra a deimlir ynddynt. Dywed rhai, Er fod y Sahmau hjTn yn ymddangos i ni yn yriaith Gymraeg, yn llawn melldithicaa, eto, eu bod ya yr iaith wreiddio'l yn ymddangos yn hytrach yn brophwydoliaethol nag ya felldithiol. Ond fe'n hysbysir gan ddyn- ion dysgedig, bod ffeithiau o'r ferf ya y ffurfiau gorehymynol a deisyfiadol yn yr Hebraeg, yr un fath ag y» y Gym- raeg, yn rhy luosog i ni roddi derbyn- iad i'r golygiad yna. Myn rhai o'r dosbarth yna o esbonwyr i ni greda hefyd, er bod y Salmau hyn wedi en cyfansöddi mewn flurf ddeisyfiadol, eto eu bod i'w deall yn brophwydoliaethol, Mai rhagfynegiadau ydynt mewm ffurf felldithiol. Ond y mae dîil fcod yr ys- grifenwyr ysbrydoledig yn dyweyd un peth, ac yn meddwl peth arall, ym rhoddi terfyn ar unwaith a-r y Beibl t fod yn rheol a sail ein ffyââ. Os ■cy- merir y rhyddidyna ar yr ysgrifeiaiada.'O. sautaidd, gellir eu troi «t wasanaeŴ. unrhyw opiniwn, yn ol mympwy dya- iou llygredig -a diegwyddoc. * Cymerir rhyddid helaeth yaa y ti^al- cnnu canlynol ar sylwadau a ymddangos- odd ar y testyn hwn yn y Brìtish enâ Foreiffn Èvangelical Revmo am Gorpheiŵ^ 1864,