Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYLCHGRAWN Riiif. XXXVI.] MAWRTH, 1854. [Llyfb IV. DYODDEFIADAÜ A GOGONIANT Y SAINT. " Oblegid yr ydwyf yn cyfrif nad yw dyoddefiadau yr amser presenol liwn yn liaeddu eu cyffelybu i'r gogoniant a ddatguddir i ni." GAN Y PARCH. DAViD EVANS, ABERTAWY. Derbynia pob barn ei pbwys a'i gwertb oddiwrth gymhwysder a cbymcriad y person a'i rhodda. Prisiwn farn y mortcr mewn perthynas i forwriaetb—yr hwsmonydd mewn perthynaa i amaetbyddiaeth—y gwleidiadur mewn perthynas i wladydd- laeth—y llenyddw mewn perthynas i lcn- oriacth—y duwinydd mewn perthynas i dduwinyddiaeth. Cymhwyswn yr egwyddor hon at yr adnod dan sylw, a gwelwn yn ebrwydd fod barn Paul mcwn perthynas i ddyoddefiadau y byd presenol a gogoniant y oyd dyfodol yn dcilwng o bob parch ac ys- tyriaeth. Nid oedd ncb a feddai ar brofìad hclacthach o draîlodion ac ingoedd y bywyd nwn nag apostol y Cencdloedd. Bu mswn bhnderau yn helaethach, ac mcwn carcharau îTn amlach na ncb o'i gyfocswyr; mewn gwialenodau dros fesur, mewn marwolaethau yn aml, mcwn teitbiau yn fynych, mewn Poryglon llifddyfroedd, mewn pcryglon llad- r°n, mewn peryglon yn mhlith yr Iuddew- °», mewn poryglon yn mhlith y Cenedloedd, mcwn peryglon yn y ddinas, mcwn peryglon yn yr anialweb, mcwn peryglon ar y môr, mewn peryglor, yn mblitb brodyr gau, mewn "atur a lludded; mown anbunedd yn fyn- yeù, mewn ncwyn a syched, mewn ympryd- Cr T? ,fynych' mcwn anwyd a noetbni. ^aiodd hcfyd y rhagorfraint tu draw i neb aiaii o edrycb i mcwn i'r drydedd ncf, ac yno clywodd bethau a chanfyddodd wrth- oaryehau nas gcllid cu darlunio mewn iaith ^uaearoì. 0 ganlyniad nid ocdd neb yn fwy o 11 rlS l scfyúln cymbariactb rbwng dy- «üdefiadau y byd hwn a dedwyddwch y bŷd dyfodol na Faul; a'i dystíolaeth ef ydyw S e!? testun- " Oblegid yr yäwyf yn yjnj nad ÿw dyoddefiadau ?/r amser prescnol <hltalír(lCddu cu * ìrgogonianta gẁíyU ni" V™$™ oddiwrth y I. MAI SEFYLLFA O DDY0DDEFIADAVi YDYW' SEFYLLFA BRESENOL Y DUWIOLDDYNT. Mae yma gyfeiriad fe allai at yr erledig- aethau a frochwylltient yn yr ocsapostolaidd, ac a wnelent yr amser bwnw mewn modd arbenigol yn gyfnod o "ddyoädefiad-au." Gellir eu cymbwyso gyda y priodoldeb mwyaf at bob ocs o'r byd, ac fe'i ystyrir gan yr apostol fel amser yn gyfan, yn rbag- flaenu tragwyddoldeb. Pawb dynion a ddyoddefant. Yn hyn nid oes yr un cithriad. "Dyn a enir i Jìindcr.'" Nodwcddir pob ymdaith farwol â thrallod. Gall y trallodion amryurìo, ond nis gallant beidio bodoli: Ond pan y mae gan dduwiolion eu dyoddefìadau cyffredinol o ba rai y cydgyfranogant ag eraill, mae ganddynt hefyd ddyoddcfìadau neillduol iddynt cu hunain. Nid oes yma un twyll. Dywcd crefydd wrth bawb o'i phroííeswyr yn eu cychwyniad allan, "yn y byd gorthrymder a gcwch." Gwna cu dyoddefiadiau amrywio yn eu natur. Amrywiant hcfyd yn eu hachosion a'u ffynonellau. Ymgodant o gystuddiau corphorol. Gor- csgynir hwy fel eraill gan afiechyd, a rhoddir hwynt i orwcdd ar wclyau cystudd. Nid yw Lazarus yn ei gornwydydd, Dafydd yn ci afiechyd, Jcremiab yn eiauhwyldeb, a Job yn ei ortbrymder, ond cysgodau o wahanol ranau o deulu Duw yn mhob oes. Tniffodant o draüodion mcddyliol. Ym- wclir â hwymt yn aml gan oruchwyliaethau tywyll, o dan weinidogacth pa rai teflir eu mcddyliau i'r cythrwfl mwyaf. Nid yn anfynycb yr arwcinir hwynt ar hyd llwybrau anolrhcinadwy, ac y dyrysir eu myfyräodau gan ddyeitbr'web a rliyfeddolrwydd y gol- ygfeydd amgylchynol. Gall y mwyrif o Ìionynt ddefnyddio gwcddi y Psalmydd: "Gofìdiau fy nghalon a hclactbwyd: dwg fi allan o'm cyfyngderau." II