Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYLCHGRAWN. Hhif XVIII.] MEDI, 1852. [Llyfr II. MYFYEDOD Y SAINT AR DDITW. "Bydd nielus fy niyfyrdod am dano : mi a lawenychaf yn yr Arglwydd." GAN Y PARCH. W. GRIFFITHS, GOWER. Myfyrdod yw sefi/dliad a gweithrediad y meddwl ar unrhyw fath o wrthddrychau, gwirion- cddau, &c. adnabyddus i'r myfyriwr; ac nid ymchwiliad i bcthau anwybodus. Mae gwahan- iaeth rhwng myfyrio ac astudio, er fod perthynas agos rhyngddyntyn eu cynyrch a'u llesâd i'r mcddwl. Astudio unrhyw beth yw chwilio allan ei ddirgelwch; ond myfyrio yw ei adolygu i'r dyben i'w ddcall yn well. Y mae y saint yn chwilio am Dduw yn mhob man, yn ei holl weithredoedd, ac yn ei air; ond nid fel Duw dyeithr, heb ei adnabod; eithr fel eu cyfocth pcnaf, eu cyfailí goreu; am hyny y mae eu meddwl a'u serch yn hoffì aros mewn myfyrdod arno ef, yn ei natur, ei briodoliaethau, a'i weithredoedd. Gwaith y meddwl yw myfyrio; ac am ríyny gwaith sydd yn gofyn ncillduacth oduiwrth syfrdandod cymdeithas; a scfydlogrwydd mcddwl ar ei wrthddrych, a rhyw fcsur o blescr a hyfrydwch i aros yn ei gynideithas: "Pwy sydd genyf fí yn y ncfoedd ond tydi? ac ni ewyllysiais ar y ddaear neb gyda thydi." "Fy holl flÿnonau sydd ynot ti." Mae gan y Cristion lawer o 'faesydd lle y rhodia ei fyfyrdod ynddynt, ond Duw yw y mwyaf a'r goreu o honynt oll. Maey cwbl yn cyfarfodyma; a'r cwblyn felus a hyfryd i'r meddwl lluddcdig i orphwys a llawenhau: "Duw sydd noddfa a nerth i mi; cymhorth hawdd ei gael mewn cyfyngder." "Y Duw hwn yw cin Duw ni byth ac yn dragywydd." Y mae yma nid yn unig orphwysfa i'r meddwl helbulus, ond dadebriad. i'r enaid sychcdig, ac adnewyddiad ncrth i'r rbai sydd ar ddarfod am danynt. Pan y mae y credadyn yn myfyrio ar ei Dduw, y mae yn dychwelyd i'w orphwysfa, ac yn ailfeddianu ei ctifeddiacth: "Yr Arglwydd yw fy rhan, medd fy enaid." Yr hwn sydd yn adnabod Buwfwyaf yw y myfyriwr goreu, oblcgid nid yw y meddwl hyth yn aros ar wrthddrychau anadnabyddus Ỳ 'mao y myfyrdod yn debyg i dreuliad tmborth yn y cylla, yr hyn sydd raid yn gyntaf ei fwyta, yna ei ailfwyta, fel yr anifaiî glân wrth gnoi ci gil, yíi ei" droi yn fagwracth rinwcddol i'r holl gorph. Pa fwyaf fyddo gwrthddrj'ch myfyrdod yn y meddwl, mwyaf yw yr angenrheidrwydd fod y wybodaeth sydd genym am y gwrthddrych h^ynw yn gywir; oblcgid y duedd naturiol sydd mewn dyn wrth fyfyrio i ollwng ei feddwl yn fwy rhydd i'w ddychyinyg, nag i arweiniad ci ddeall. Oddiar y duedd hon y dechreuodd eilunaddoliaeth a gaudduwiaeth ybyd; ac oddij-ma y mac yn parhau i dderbyn ei holl rym: "Ofcr fuont yn eu rhcsymau, a'u calon anneallus hwynt a dywyllwyd;" nid o eisiau moddion gwybodáeth ar y cyntaf, ond o eisiau dilyn gwybodaeth ac aros ar facs dealldwriaeth: "Oblegid yr hyn à ellid ei wybod am Dduw, sef ei dragywyddol allu ef a'i dduwdod.. .Duw a'i heglurodd iddynt." Mae yn wir nad oes un gwirionedd mor ddwfn ac morfawr a'r gwirionedd am Dduw, yn ei natur a'i briodoliaethaü; ond y tnae hefyd yn wir nad oes un gwirioncdd mor agos at bawb o'i greaduriaid moesol, ac mor darawiadol ar ei holl gyfansoddiad mcddyliol, fel nas gallant ci ysgoi, na fibi °ddiwrtho, heb drais ar eu cydwybodau. Er fod dynion wedi alltudio Duw o'u cof, ac o'u holl feddyíiau, y mae efe yn rhyfawr, ac yn rhy amlwg i'w alltudio o'u heneidiau. Er aano oll yn ddeallus, ac nid yn ddychymygol. Mae Duw wedi rhoddi i ni bob gwybodaeth ílul (lariri ~1 1_____ _,___? __•__ _f» l ____l____J___ „„ ___3J.'.J_». ■*■_._*_•- t-.rtll *nff *r (liíiTip'-' ^«.-»11 ä-»_-._»._3--__ i dano ef. 2h - --» Jí.l UUCttllUO, iiU JULIU yil UU^^UJlU.JígUl. _IX»C j_-u.ii n v-_l- _i.v..l... api dano ei hun yn ei air, fcl nad oes dim yn guddiedig, mor bell ag y dichon deal.1 crëedig ei dderbyn, ag sydd yn angenrheidiol a buddiol i ddyn ei wybod am dai