Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYLCHGRAWN. Rhif. XII.] MAWRTH, 1852. [Llyfr II. CEISIO nüNAN A CIIEISIO CRIST. "Canys pawb sydd yn ceisio yr ciddynt cu hunain, ac nid yr ciddo Crist Iesu."—-Phil. ii. 21. GAN Y PARCH. T. RICHARDS, ABERGWAEN. Dyma hanes crcfydd mewn eglwysi Cristionogol yn nyddiau Paul, a da fuasai po na buasai yn hanes cynihwys ain oglwysi ncb dyddiau ar ol hyny. Llc mac yr un agweddau y mao yr un ceisio, a cheisio yr un pcthau. Lle mae pawb yn ceisio yr eiddynt eu hunain, y mae yn amlwg nad yw y pawb hyny ddim yn ccisio yr eiddo Crist Icsu. Nid yw y pawb hyn yn meddwl pob dyn ag ocdd yn yr eglwj-si y pryd hyny, na phob dyn yn yr cglwysi pan y byddo yn briodol unrhyw bryd i ddefnyddio y gair pawb am hyn; ond oblcgid cu bod yn agwedd gyffiedinol y mwyafrif, oblegid fod y rhan amlaf yn yr*eglwysi yn yr agwedd hyn. Am hjiiy nid anmhriodol yw dywedyd, Pawb sydd yn ceisio yr eiddynt cu hunain. Y mae pawb ar eu cais: y mae pob dyn yn geisiwr, a phob dyn yn ceisio rhyw un; ac un o'r ddau hyn y mae pob dyn yn ei gcisio—Crist ncu hunan. Y ddau hyn yw y ddau fwÿaf gwrthwynebus y naill i'r llall o bob dau mewn bod, Crist a hunan, hunan a Christ; "y ddau hyn a wrthwynebant eu gilydd." Prif elyn dyn y w cfc ei hun, a phrif niwed dyn oddiwrtho ei hunan sydd trwy geisio ei hunan. Prif gyfaill pechadur y w Crist, canys mac Crist yn bob peth i bechadur; mae yn oludog i bawb sydd yn galw arno, ond nid yw yn brif gyfaill gan un pechadur ond gan yr hwn sydd yn ceisio yr ciddo Crist Iesu; ac nid ocs neb yn ceisio yr eiddo Crist Iesu ond sydd wedi derbjTi Crist Iesu. Nodwch, y mae pawb yn dangos yn amlwg cu prif wrthddrych yn yr ciddo y macnt yn ei gcisio. Adweinir dyn nid wrth ei ffurfiau, nid wrth ei glcmau, ond wrth ei ddymuniadau; adwaenir ei ddjinuniadau wrth ci gais. Os yr eiddynt ei hunain a geisir, hunan yw y gwrthddrych; os yr eiddo Crist Iesu a geisir, Crist Icsu yw y Gwrthddrych. Y mac y ddwy ochr hyn, gan hyny, yn dangos pawb. Y naill yn y cnawd, a'r Uall yn yr ysbrj'd; y naül mewn dyn, a'r llall yn Nghrist. Un yn Pharisead, ar llall yn bublican; un yn yr Adda cyntaf, a'r llall yn yr ail Adda. Mae ynaill geisio yn dangos y daearol, y mac y ccisio arall yn daugos y nefol. "Wrth eu ffrwythau yr adnabyddwch hwynt." Y mao dau beth yn y tcstun. Cadarnhad a nacâd; ccisio ac nid ceisio: ceìsio yr eiddynt cu hunain, ac nid ceisio yr eiddo Crist Iesu. Ccisio yr eiddynt eu hunain yw yr hyn a wnant, ccisio yr eiddo Crist Icsu y w yr hyn a beidiant. Y mae y cadarnhad yn y tcstun yn cyfeirio at dri pheth ag y dj'lem ymofyn yn ôu cylch. Yn— I. Pa bcthau a cilw y tcstun vr ciddynt eu hunain?