Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CYLCHGRAWN. Rhif. IX.] RHAGFYR, 1851. [Llyfb I. GALWAD CRIST YN GYSUE I BECHADUE. " Cymer galon, cyfod, y mae efe yn dy alw di." GAN Y PARCH. THOMAS RICHARDS, ABERGWAEN. Y mab y geiriau hyn yn rhoi drycholwg ar fel y mae rhwng Gwaredwr cyfoethog a phechadur tlawd; y pechadur yn galw arno, a'r Gwaredwr yn galw ato; y truenus yn' galw am drugaredd, a'r Trugarog yn galw ar y truenus; dyn dall yn galw ar y Goleuni, Goleuni y byd, a Goleuni y hyd yn galw ar ddyn dall yn y hyd, heh un olwg ar y hyd. Dyma faint y cysur sydd yn y hyd, a maint y cysur sydd i'r hyd, fod dallni y hyd a goleuni y hyd yn cydgyfarfod yn yr un hyd. Poh dyn sydd yn dyfod i'r hyd yn ddall; Hwn yw y goleuni sydd yn goleuo poh dyn sydd yn dyfod i'r hyd. Pwy alwodd gyntaf, y dall? 'ie, y dall alwodd gyntaf, ond nid y dall ddechreuodd gyntaf. Yr oedd Crist wedi dechreu â'r dall cyn i'r dall ddechreu â Christ; yr oedd y dechreu hwn yn ddwhl; mae yn ddwbl o Grist at y pechadur cyn ei bod yn sengl o'r pechadur at Grist. Oni bai bod gras yn rhagor amlhau, hi fyddai wedi darfod ar y pechadur. Y dwbl hwn oedd clywed am Grist, a ffydd yn Nghrist; a ffydd trwy glywed yw hyny. "A phan glyhu mai yr Iesu o Nazareth ydoedd,"—dyma'r cyntaf; y dystiolaeth am Grist i'r dall oedd gyntaf, ffydd yn Nghrist oedd yn nesaf. Yr oedd y ffydd hon yn y dall i'w gweled mewn adnabyddiaeth o dri pheth. Yn gyntaf, adnabyddiaeth o'r pcrson yn "Waredwr, yn ol ei enw Iesu. Yn ail, adnabydd- iaeth o'r person yn Fessiah, yn Eneinniog Duw, yn Anfonedig y Tad, yr hyn a arwydda "Mab Dafydd." Yn drydydd, adnabyddiaeth o'i gyflawnder, a dyben ei ddyfodiad i'r byd, a bod ganddo drugaredd i'r truenus: " Trugarha wrthyf." Yr oedd ei ffydd hefyd i'w gweled mewn ymostyngiad i cwyllys Crist am y drugaredd a welai fod yn dda ei rhoddi, heb wneyd un dewisiad. Lle mae ffydd yn Nghrist y mae plygu i ewyllys Crist. Â hefyd yr oedd ei ffydd i'w gweled mewn efféithiad—llefain ar Grist, a llefain llawer. Nid oes posiblrwydd i weddi beidio tra bo credu yn párhau; credu dibaidbâr weddio yn ddibaid. Y gwirionedd a ddengys y geiriau hyn yw, Bod galwad Crist ynddi ei hun yn ddejhydd cysur i beehadur, cyn mwynhau ei bendithion: "Cymer galon, y mae efe yn dy alw di." Pabethagaiff efe ganddo ni ddywcdir; agaiffeferywbethniddywedir; a gaiff efe ei olwg ni ddywedir: ond er na ddywedir fe gynwysir, ac am hyny mae yr alwad ei hun yn ddefnydd oysur. Dangosir y cynwysiad yn— I. Yn amgylchiad anghysurus y dall. 1. Mewn digalondid; mae holl ddaioni goleuni, a'r hyfrydwch sydd i'r llygaid o weled yr haul, yn eisiau i'r dall; mae holl fwyniant gweled y llygaid, yr hyn sydd fawr iawn, heb ei feddu gan y dall; y mae fellý yn naturiol, canys ni chaiff y llygad ddigon o weled Mae ei golled mewn amddifadrwydd yn ei ddigaloni; y mae mewn dirfawr anghysur. 2. Mac anwybodaeth am holî ddefnydd ysynwyr o weled, am holl wrthddrychaü yr olwg, megia amrywiaethau, gwahaniaethau, harudwch ac anharddwch, yn guddiedig rhag