Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ê». YR NEU AC 0 HANESYDDÍAETH GREFYDDOL A GWIoADWRIAETHOIi. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Tr elw deiüíedig oddiwrth j Grt-aith i gael ei ddefuyddio at achoslon eìusengar. '■——------Miiiiiiimnnînr—) Rhip. 53. MAI, 1835. Puis 6ch. CYNNW TRAETHODAU Sylwadau ar y Ddeddf .......... 133 Ymddiddanion Sabbothol ........ J3G Teri'ysgwyr...................... 137 Sylwadau ar Dyngu.............. 138 Fí'uídd newydd o Bregethu........ 139 TRYSORFA YRYSGOLION.....110 Attebion...................... 141 (iOFYMADAU .................... 141 BARDDOMACTII. Galar-gan er cofladwtiaelh am y Parch. John ?hilli|>s, Drewen.... 142 Englynion o annerchiad i Mr. Joiin Davies, o'r Norlh, Ceredigion.... 143 Deisyfiad.—Marwolaeth Ciist .... 143 Peroiuaeth.—Zaccheus ........ 144 HANESION. Yr Undeb Cynnulleidfaol ........ 146 Symmudiad a Sef>dliad Gweinidcg 146 Y Gymdt-ilhas er diogelu cadwraeth y Sabboth .................... 146 Gohebiaeth y Gweinidogion o Beth- lehem ........................ 147 Politics yr Efangylydd ......•••• 148 Cyfarfod Trimisol Penmain ....... 149 Y Senedd— Tŷ y Cyfiredm.—Priod- asau yr Ymneillduwyr.......... 143 YSIAD. Sylwadau ar yr ysgrif grybwylledig 150 Tlodion yr Iwcrdd>m ..........151 Dfjrymau yr lwerddon............ 151 Prif Ysçol Llnndain .............. 152 Yr Eelwŷi Wyddelig.............. 152 Y Stfyrilìad Lglwysit: yn yrlwerddon 154 Sylwadati ar benderfy niad Arglwydd John Russell.................. 154 Sylwadau ar y Gweinidogion di- weddar........................ 155 Symmudiady Gweinidogion........Iô6 Cymmrodorion Mynwent y Crynwyr 157 Damwaindrlychrynllyd —Rhyẅ ddi- gwyddiadrhyfcdd.—Anner Dew.. 158 Disrwyddiad rhyfedd ynGreenwich.— Dull newydd o ddal lleidr.—Llof- 'ruddiaelhar y mòr.—Marwolaelh- aethau dychrynllyd.—Ymweliad dychrynllyd mewn priodas...... 159 Llofriuidiaeíhysgelergandad.—Am- gylchiad neillduol.—Y tlawd yn cael ei wneud yn gyfoethog.—Llof- rtiddiaethdrwy wenwyno........ 160 Cadwedigaeth ryledd.—Llofrudd-. iaeth yn Westmoreland.—Newydd o bwys i Ymneillduwyr.—Dihen- ydiiiad Mrs. Burdock...........161 Y Gynddaredd.—Pabyddiaeth.—Go- hebiaeth Castellnedd.—Spaen.— Portugdl.— Austria ............ 162 CaeicyMenyn.—Marwolaethau .... 163 At Dderbynwyr yr El'angylydd .... 164 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN WILLÎAM REES; Ar werth hefyd gan Hughes, 15, St. Martia'a le grand, Llundain; Potter a'l GyfeilUon, Caer- narfon ; .(. Pughe, Llynlleifiad ; &e. tkc.