Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR NEÜ élpWẄ ö ägj&tt&Bf ft$fe&te* tgfc AC O HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWIìADWRÎAETHOIì. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYN\VYR. Yr elw deilliedig oddiwrlh y Gwailh i gael ei ddefuyddio at achoslon eluseogar. Uiiif. 49. IONAWR, 1835. Pius 6ch. CYNNW TRAETIIODAU Trogatedd Duw.................. 5 Meudwyaid...................... 7 Aeluibiaeth Paganiaid ............ 9 Y Mil Blynyddoedd.............. 13 Cam-ymddy giadau Eglwysi........ 14 YR ANECDOTES.....••........ 15 YR AREITHFA. Pregeth ar Faeliniueth Crist ...... 16 TRYSORFA YR YSGOLION. Pwngc ar y Nawfed Gorchymmyn.. 19 Attebion ...................... 20 gofi'niadau .................... 21 CRONICLCENNADOL. Corfu............................ 22 Nevandanadangoodiiyuppu ........ 22 BARDDONIAETH. Myfyrdod ar Frwydr Calfaria...... 23 Genedigaeth Crist................ 23 Peuoriaeth.—Glan-Gwendraeth.. 24 HANESION. Gÿfàrfod Cennadol swydd Aberteifi. 25 Cỳl'arfod Cennudol................ 25 YSIAD. Arall............................ 26 f Llanedi........................ 26 Y Gweinidogion .................. 26 Dyfodiad Syr Robert Peel .1...... 27 Etholiad Cyffredinol......A...... 28 Flurfiad y Ẅeinidogaeth .......... 29 Arglwydd Brongham............ 29 Araeth \r Arglw.dd John Russel.. 29 Treth EgÌwÿs ..'.................. 80 Caredigrwydd Neilldml ....., . ^O DihenydJiad Mosele.. aGarside.... ^ Yspeiliad pen fíordd .............. 31 Llofruddiaeth Rhosmaen.......... 81 Mynydd Vesuvius................ 31 Cyfarfod rhwng dau ffwl.......... 31 Ymddygiad tra anghristionogol .... 81 Y seren g ynllonog ddyfodol........ 32 Ceff\l yn y gyuddaredd.........L. 82 Y Dywysoges Victoria..........,. 32 Offeryn cywraint....'............1. 32 Taliad rhyfedd i Dafarnwr......., 32 Hunan-Iaddiadgan Offeiriad ...... 82 Llofruddiaeth yn swydd Gaerlleon.. 38 Hwylio rhyfedd ar fòr ............ 83 Ymddiddan.—Ffraingc............ .33 Yspaen.—Persia.—Madras.—-Singa- \ pore.—Jerusalem.............. \3 Portugal.—Ynysoedd yr Iudia Or- \ llewinol.—Quebec.—Caercystenyn Si Nicholas a'r Pwyliaid ............ 86 • Mauwolaetuau.—*Amrvwion. ... 36 LLANYMDDYPRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W. REES; a wprih hefvd «an Hughes, 15, St. Martin'u le grand, Llunda'm; Potter a'i Gyfeillion, Caer- Ar J narfon ; .1. Pughe, Llynlleinad } Ste.Scc.