Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

a* YR mvw0 AC O HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWIjADWRIAETHOI.. DAN ÜLYülAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. l'r elw deillíedig oddiwrth y Gwaith i gael ei ddefnyddio at achosion elusengar. Khif. 48. RHAGFYR, 1834. Pris 6cli. Ç¥NNẀYSIAÖ. TRAETUODAU Çyfiaŵnder Duw................ 357 Eilioltdi^aoth.................... 358 Llyffelheiriau Gwybodaeth ....-----361 Yr Undeb Csnmilíeidíàol.......... 363 Sefylìfa Praŵf.................... 365 Priodas Gristion a'r Digrefydd .... 366 Twyll-Fa:-nachu ................. 367 YR AREITHFA. Preçeth ar Heb. 7. 22.............370 TRYSORFA YR YSGOLION. Pwngc Yígoì am Edifeirwch ......370 Attebion...................... 374 GoFTNiAnAU.......jö.......... 375 CRONICLCENNADOL. Aflrica Ddeheuol.—Y Gennadiaeth at 5 Bushmen .................. 376 BARDDOMAETH. Enfilvnion ar farwolaeih y Parch. J. Rowlands; CwuallyofeU ........ 377 Defnyddioldeb yr YsgôJ Sul........ 377 Byrdra Goiidiau'r Cristion........ 377 Dyn........................... 377 Rhyfeddodau'r Iechydwnàetrí .... 377 Peiioriaeth.—Aberafon '........ 378 HANESION. Ilanes Ysgol Sabbothol Ffosyrhydd- od........................... Cyfarfod Chwarterol ........... Agoriad Caf>el Newydd y^Cymmar ÌS'ewidiad y Gweinidogion ........ Llofrtiddiaeth yn agos i Landilo- Fawr.......................... Matthias y Prophwyd ............ Marwola*th o'r Gynddarrdd...... Digwyddiad angeuoJ yn Lîynlleifiad Menyw yn cael ei t'hagu gan Ws- irwsen ........................ Dangoseg........................ Dalen Enwawl. Rhagymadredd SSO 3î>0 380 381 382 3H4 385 385 386 386 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTII GAN D. R. a \V. REES; Ar werth hefyd gan Hughes, 15, St. Martin's le grand, Uundain; Polter a'i Gyfeiliion, Caer- narfon j J. Pughe, Llyniieifiad ; &c. &c.