Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

AC O HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWiLADWRÎAETHOIi. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Vr elw deillíedig oddiwrth y Gwaith i gael ei ddefnyddio at aehosion elusengar. i iii ii nmi Rhip. 47. TACHWEDD, 1834. Pris 6ch. Tnrt*-1- " ■««CTg-^ TRAETIIODAU. CYNNWYSIAD. Peiîoriaeth.—Cades............ 347 Cofmnt y Parcli. J. Rowlands......325 Arfaethau Duw .................. 329 Yr Armada...................... 331 Eiboledigaeth....................33'2 Lledratta Cvfansoddiadau ........334 Sefyllfa Prauf ..................335 Amddiílyniad ................* • • • p*f YR AREITHFA. Pregeth ar 2 Cor. 5. 8....... ,.. 339 TRYSORFA YR YSGOLION. PwngcYsgol ....................S4] Attf.bion ..............■....... 342 Goi'YISlADAU .................... S43 CRONICLCENNADOL. Sibcria................•••■•.*•* India Ddwyreiniol.—Coodlegai .. Aíirica Ddeheuol.—Tref Griqua.. 344 3á5 345 BARDDONIAETH. Godidogrwydd.Crist..............34G Penniníon ar íarwolaelh y Paich. J. Rowlands.............,.......• • S46 Dytnuniad am lwydd yr Eiengyl.... 346 HANESION. Cyfarfod Cwarterol Mynwy ......848 Urddiadyn Llandat..............3i8 Gommedd talu Treth Eglwys......348 Ciùaiwau. Mawrion..............34'J Llofruddiaeih Farbaraidd ........319 Cynddaredd...................... 35ü Digwyddiad Trychinebus yn India.. 350 Carìad a Ilunan-laddiad..........35Q, Ornest Americaidd................350 YTriRhybudd ..................351 Digwyddiad dychrynllyd..........351 lawn Golygwyr..................351 Digwyddiad Galarus.............351 Digwyddiacl Angeuol..............351 llunan-laddiad Neillduol ........352 Llofruddiaeth ar Fôr ............352 Darganfyddiad Llofrudd Mr. Rens.. 352 Rhybudd i Chwyrnwyr............352 Llosgiad y Senedd-dai ............353 Digwyddiad Gofidus..............354 DaillènTestìi....................354 Lladdiad ........................354 Iwerddon........................355 Portugal........................ 355 Yapaen..........................356 Caercyslenyn ....................356 Persia ..........................356 Santa Martha.................... 356 Colombia........................356 Yr India Orllewinol.............. 356 LLANYMDDYFRI : ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a Ŵ. REHS; Ar werth hefyd gan Hughes, 15, St. Martin's le grand, Mundain; Potter a'i Gyfeiüion, Caer- narfon ; J, Pughc, lilynlleifiati ; &c. &e.