Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ijjjjuiipjc'nraaawaaagB NEU AC O IIANESYDDIAETH GREFYDDOL • Ä 6WLADWRIAETHOL. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Yr ehv deiHíedig odáiwrth y Gwaith i gael eì ddefnyddio at achosion elusengar. Rhif. 45. MEDI, 1834. Pìiís 6ch, .^-a.,uJJ^u......-1J,^—^tMvil.,Mtnr,^-«»i^infr,TmTV'l CYNNW TRAETHODAU. Rbagluniaeth Duw ........ Y Díluw .................. Cyfeillachau y Tywyììwch .. Cadwedigaeth Dvu o Ras.... Sefyllía Piawf........^...... Lledratta Cyhmsi.ddiadau .. Yr Anedifeiriol ............ YRAREITHFA. Pregeth ar Salm 84,7....... Atteiìion .. gofymadau 261 264 266 268 269 270 270 271 276 277 CRONíCL CENNADOL. Y Trefedigaetbau B: yianaidd .... BARDDOMAETH. Rhyddid y Caethion .............. Pénoiìlióii er Colladwriaeth am y Parch. J. Roulands, o Gwmllyn- fell..............•............ Yr Fchydwriaeth ................ Y Tadati, Fa le v macnt hwy ? .... YrŷsgDl Sabbothol .........• •• Y Sabboth...................... 279 279 279 2S0 2?Ö 280 Peiioriaetii.— Feraidd Adsain-----2Sl HANESION. Cyfarfod Chwarterol Llansadwrn Cymmanfa swydd Forgatìwg • • • ■ Undeb Cynnulleidfaol Cròrii dalu dyledion eu Huddoldai .. 282 283 i83 YSIAD. New>dd da ...................... Yr Undeb Cyíîredinol ............ Cyf'arfod Potitypool.............. Achosy Paich'. H. M. Owen ...... Y Senedd—Tỳ yr Arglwyddi...... Yr Ysgrîf er cäniattau i!r Ymneill- duwyr gael eu graddio yn y Prif ÿsgplion................ Tŷ y Oytìredin ................ C> frifui y Deyrnas ............ Yr Ysgrif er caniaUau i'r Ymneill- duẃyr gael derbyniad i'r Prif Yserp.lîon .................... Ysgt ii' Gwerthiant Cwrw........ Achos pruddaidd o'r gynddaredd .. Priodas Ryi'edd .................. Y Taranau diweddar.............. Ar.gladd Rhyleddol .............. Cetlyl Cynddeiriog................ Lltfeiriant l)\chrynllyd............ Onestrwýdd Cymro mewn ca'edi .. Haelioni mawr .................. Cy.-gadrwydd neilld'iol............ Marwolaeth drwy goriymu ........ Marwolaeth drwy rÿfÿg .......... Ilunan-laddiad................,. Anudoniaeth .................... Cretilondeb digyflelyb............ Llofrnddiaeth greuíon yng Ngher- ny w............................ Iwet 'ddon........................ Yspaen ...............,........ Fí'iaingc ........................ Uhufain..,....................... 284 284 284 284 285 285 286 286 286 286 287 267 287 287 288 288 288 288 288 289 289 289 289 290 290 291 291 291 291 Marwolaethau................ 259 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W. REES; Ar we th hei'yd gan Hughes, 1S, St. Manin's le gTarni, Llundaini Potter a'i GyíeUüon, Caer. narí'on ; ,î. Pughe, Ì.lyulleifiad ; &c. &e. m—Tl n- ■■ -•■•-■-