43. ífP®P($«% AC O HANESYDDIAETH GREFYDDOJL A GWI1ADWRÎAETHOI1. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Yr elw deillíedig oddiwrth y Gwaith i guel ei ddefnyddio at achosion elusengar. Rhif. 43. GORPIIENAF, 1834. Pius 6ch. CYNNW TRAETHODAU. Iíanes Yespasian. yr Ymerawdwr Rjbafeinigj a'i fl-ibion, Titus a Do- mitian ........................ 197 Dcigryn drosS Gyfaill ............200 Gwyrthiau Mahomet.............. 202 Yr Àneedotes ...................201 Oaru Gelynion ................206 Syched uni Bregethu...........206 Y Gaures, neu Addolwyr v Tàn yn Persia ...........'...........207 Llythyr Cymmanla Penygraig 2Ü8 YR AREITHFA. Pregeth ar Actau 4. 12..... TRYSORFA YR YSGOLION. Pwngc ar Fyrdra ac ansicrwydd ein bywyd ........................ 211 213 Attebion' .. GoFYNIAOAIÍ 213 213 CRONICL CENNADOL. Ilanes Deugeinfed Gylchwyl y Gym- deithas Gennad'd .............. 214 Casgliadau yn y Gylchwyl........214 BARDDOMAETII. Pennillion a gvfansoddwyd ym Mis Mai ......".................... 215 Trefn Rhagluniaeth ..............215 Galwad ar Bechuduriaid..........216 YSIAD. HANESION. Asoriad Addoldy Trefgarn........ CymmanfaCwmllyrifell .......... Cymmanfa Penygraig ............ Cyfarfod mawr yr Ynitieillduwyr .. Cymnianfa Penygiaig a Golygydd y Carmarthen joumal............ Y Senedd—Cyfnewidiad ym mhlilh y Gweinidogion................ John Wilks.Ysw.acoffeiriaidCymru Tŷ y Cyfíredin.................. Degvmau yr Iwerddon ........ Treth y Tai.................... Gwellhad Deddlau y Tlodion .... Ysgrifdros i'r Ymneillduwyr gael myned i'r Pril Y.-golion........ Tŷ yr Arglwyddi ................ Àráetji y Brenin i'r Esgobion...... Ilunan-laddiad gan ddwy ferch ieu- angu.......................... Ilunan-laddiad Morwr............ Ilunan-laddiad dychrynllyd........ Digwyddiad pruddaiddynLlaniiisaut Dilienyddi.id .................... Di^wyddiad neiilduol ............ Digwyddiad angheuol i Bientyn .... Daear-trryii fawr.................. Hirhoedledd ................... Boddi........................... Niwed gan lellt.................. Plentyn rhyfedd.................. Yspaen ........................ Ffraingc ........................ Rwssia...................... Portugal........................ 217 217 21í> 220 220 222 228 223 223 224 224 Peuoriaeth.—Efangylaidd ......216 224 225 225 225 225 226 226 Ít26 22Ö :27 2<7 227 227 227 Marwolaethau ................ 227 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W. REES; Ar werth hefyd gan Hughes, 15, St. Martin's le grand, Llundain: Potter a'i Gyfeil'.ion, Caer- narfon 5 .1. Pughe, Llynlleífiad ; &C.&C