Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

4». YR EFANGYLYDD; • •' • NEU BBtfHHBH AC ° HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWLADWRÎAETHOL. DAN OLYGÍAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Yr elw deilUedig oddiwrth y Gwaith i gael ei ddefnyddio at achosion elusengar. Rhif.42. MEHEFIN, 1834. Pris 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. Hanes By wyd Origen............ 165 CyUyrau Gresynol................ 167 GwirGrefydd.................... 169 Aehos Rehobolh Nantygìo........ 170 Nerth yn ol y dydd................ 173 DuwynGyfaill ................ 174 AfreolaetíiCanu..................175 Amdditfy niad Athrawiaeth y Bibl .. 177 Sc^llfaPrawf.................... 180 Ar y.r DflTestun.................. 181 TRYSORFA YR YSGOLION. Pwngc Ysgol ar Ddammeg y Gwr Giílüdog a Lazarus .»■.......... 182 Attebion......................182 GüFTNlADAU.................... 183 CRONICL CENNADOL. Chiha............................ 183 Llythyr oddiwrth Morrison at Gyf- arwyddwyr y Gymdeithas Gen- nadol..........................184 BARDDONIAETH. Y Bydaddaw....................185 Dytnuniad am Lwydd ar Sîon......185 Marwolaeth Crist................185 Peroriaeth.—Ochr y Bryn...... HANESION. Cylchwyl Agoriad Addoldy Salem, Llanyniddyfri..................• 186 187 Y Senedd—Cyfreithiau y Tlodion .. Tŷ yr Arglwyddi.............. Tỳ y Cytlredin.................. Y r Undeb â'r Iwerddon.......... DeddfyCwrw................ Y Gwobr-Gyflogau...;.......... Ysgrif Priodasau yrYmneillduwyr YDdwyBrifYsgoL............. Coflyfnad Genedigäelhau.&c..... Marwolaeih o'r Gynddaredd...... Llofi uddtaeth Hichard Lander .... Cynnygiád i ddiengyd o'r carchar .. Marwolaethbruddaidd tri dyn .... Terfysg a Llofruddiaeth mewn Llong ....................... Marwolaeth fràwychus............ Neidr ddu yng nghylla dyn........ Uofruddiaeth erchyll yn Clapham.. Marwolaeth drwy fellt............ Yspaen......................... Portugal........................ Ffraiugc........................ RAssia.......................... Twrci.......................... America........................ India........................... Groeg.......................... Colombia........................ Ba varia.......................... G wlad Van Diemen.............. 187 190 191 ìyi 191 132 192 192 192 193 193 193 193 193 194 194 194 194 194 194 194 195 195 195 195 195 195 195 195 Priodasaü..................... 196 Marwolaethau................ 196 Amrywiom..................... 196 # LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. » W. REES; Ar werth hefyd gan Hughe», 15. St. Martlm'i le grand. Mundataj Potter a'l GyfeiJlÌoo. Caer. efyd gan Hughea, 15, St. Martta's le grand, LUi -*! /«r7 * . narfon | JT. Pughe, Llyifllei5ad t &Ç.&C.