Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EFANGTEYDD; NEÜ AC O HAÌNESYDDIAETH GREFYDDOL A GWLADWRIAETHOL. \9 DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYiMDDIBYNWYR, Yr elw deilliedig oddiwrth y Gwailb i gael el ddefnyddio at achoslon eìusengar. Rhif. 41. MAI, 1834. PlîlS (ìC ■w TRAETHODAU. CYNNWYSIAD. Pgroíuaiítu.—Alplia Hanen Zninglius.................. 133 ; Biawâgarwch......- ............. ;134 Llonyddvch...................... 136., Gwrando y'Gain...............• •« 1*6 Oytnyro'r Amerig .............. 138 Annerchiad ai Donwyr C)hoedd- iadau........................ 1-10 Diddymiad yr laiih Gymraeg.... •• 141 I Araethar Amynedd .............. 141 Cytìwr " EJfenau Rhifyddiaeth".... 144 ,155 YR AREITHFA. Pregelh ar Heb.ll. 24/25,2f,. 14G TRYSORFA YR YSGOLION. Pwngc am Geníigeri.............. 151 Attbbion...................... 151 GorvNiAi>Aü -.,...,.»..-,........... 152 CRONICL CENNADOL. India ...... .*.............. • •.....-152 India o'r tu draw i'r Gauges ....•• 153 Môr y Canoldir.........-.w...... 153 Arlrica Ddeheuol................ 153 Neillduad Cejinadon .........."......153 BARbDÜNIAETll- Penniîlion er coffadwriaeth am 'Dawid Aiorria, Plasnchaf, Trelech 154 Gorfoledd y Saint wrth'weled budd- ugoliaeth y Groes,.............. J 54- Hlraéth'y^Cíistion ,,>,..',.... '154 HANESION. Cyfarfud Blynyddol Ysgolíon Tref- draetlì........................ I.ít3 Agoriad Addoldy Abergwili .....-. Jrfô Cwidd Cwarter y Maendy ........ T57 Undeb Cynntillfidfaoí Llocgr, a Chymru........................ 157 Y Barwn Gurney a'r Iaith.Gymrafg.-l58 lawnderau vr Ymneillduwýr.......T3°í Y Senedd—Tŷ yr ArgJwyddi ____•• 1§0 ^-—:—Tŷ y Cyftredìn ......... WJ D\fais neiilduoliAmericiad......s.'..«?0 , Líofruddiaeth felldigedig,.......... íl,6l ! Tuyll digyftélyb .-...'..,.,........ ..' 161 Maiwdáeth ryledd Yspeilwyr ....\lQi Lloíruddiaelh w«.edlyd yn Birmjng- I ham.......................'..'.. T62 Ffraingc........................ 162 PorU^al........................ Ifi3 Belg'mm ...............„,..:... .TC3 Yspaen.......................... 163 Rwssia a Thwrci................ lf>3 > ẁaf"»eâ .....«•»• ...,,«..«•..«...._^í>3 PRIOnASAU..................... 103 * MARWOr.AETHAU ............... 164 AMRYWION. PigwycHiarl galarup ...«... r.mt'ẅ • • ,fi4 Hunan-laddiad brawychus ........ 164 DiheiiYddjad ...'.., ,„.. .1'., .*-.:.... »164 Dihenyddiad Samuel Tiiorkey, ..,. .* *t64 .Gwaredigaeth rhag eydymaith ríer- . ■yglus......... ;._...., ..,.;•;..;.. £j64 LLANYMDDŸFJlí : ; s~ ARGRAFFWYO AC AR WíERTHGAND, R. a W. REES; Ar werlh hefyd gan Hughes, 1S, St. MartÌB's le grnnd, Mundaini Pottersí'I'OyfelRfofi, Caer- .; , 'm,' - \ 'hẃforíj í,íughe,!L4ynileifia«ii Stü.&c. > . ,) fwn/M