Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

36. YR EFANGYLYDD; NEU ac o HANESYJDDIAETH GREFYDDOL A GWIìADWRIAETHOIi, DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Yr elw dellliedig oddiwrth y Gwaith i gael ei ddefnyddio at achoslon elusengar. Rhif. 36. RHAGFYR, 1833. Pris 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. Llygredd y Cristinn..............357 Swydd Brophwydol Crist .........360 IawnCrist ......................363 Haed'iiant dyn a Haeddianl Ie>u .. 365 YTafodDynol ..................367 Bywyd Créfyddól................368 Y Carcharor Diwygiedig..........369 Eglurhad Ysgrythyrol ............870 YR AREITHFA. Pregeth ar Rhüf. 5. 10....... 371 TRYSORFA YR YSGOLION. Pwogc Ysgol ar «Mydd y Farn .... 3TS Attfbion •. gopyniadau 874 374 CRONICL CENNADOL. Ynysoedd Môr y Dehau ..........375 Yr India Ddwyreiniol.—Madras.— Calcutta......................876 BARDDONIAETH. Diolchgarwch am y Cynhauaf Penderfyniad y Crwtion ...... Goruchafiaeth Crist....... • • • lawn y Groes .....•.........• Gwledd yr Efengyl .........• Genedigaeth Crist............ 377 877 877 877 877 377 PERoRiAETH.--Libanus..........314 HANESION. Cymdeithas Gennadol Mynwy .... S80 Cyfarfod Horeb..................380 Urddiad........................380 Y Gymdeithas er annog cadw y Sab- both,......v.:.................Ŵ0 Cymdeithas Drimisol y Trefnyddion Calfinaidd....................381 Cymdeithas Cennadol [Jundain .... 382 LÌofruddiaeth greulon ar y môr.... 382 Cynnygiad er gwenwyno teulu .... 382 Golygfa Druenus................382 Hunan-laddiad galarus............383 Iwerddon........................383 Yspaen.......,.................. 384 Portugal........................384 Holland........................384 America........................ 385 Gwlad Van.Diemeu.............. 385 Marwojlaethatj................385 AMRYWION. Gwaredigaeth Ryfedd ............386 Cyfrwysdra Llwynog ............386 Marwolaeth Ddisymmwth........386 CyfrwystraCi....................886 Llofruddiaeth ddychrynllyd ...... 386 Arall............................386 Dangoseg......................,. 386 Dalen Enwawl.................. I Rhagymadrodd .................. 3 ' LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W. REES; Ar werth hefyd gan Hughes, 15, St. Martitfs le grand. Llundaini Potter a'l Gyfeüüon, Caer- narfonj J. Pughe, DynlUufiad t &e.&c.