Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

33. YR EFANGYLYDD; NEU AC O HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWLADWRIAETHOL. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Yr elw deillíedìg oddiwrth y Gwaith i gael ei ddefnyddio at achoslon elusengar. Rhif. 33. MEW, 1833. Puis 6ch. CYNNW TRAETHODAU. Hanes Afhanasius, Esgob Alesandria 261 Y Fibl Gymdeithas................264 Darn o'r Hen Gyíundraeth........267 Dysgeidiaeth.................... 269 Cyfiawnhad y Credadyn ..........270 Det'nyddioldeb Mynyddoedd......272 YR AREITHFA. Sylwedd Pregeth a draddodwyd ar NeüUuad y Parch. W. Williams . 272 TRYSORFA YR YSGOLION. Pyngciau,&c.....................276 Attebion ...................... 277 GOFYNIADAO ....................278 CRONÎCL CENNADOL. Moroedd y Dehau.—Rarotonga .... 279 Yr India Ddwyreiniol.—Berhampore 279 Neyoor........................280 Affiica Ddeheuol.—Tref Penrhjn Gobaìth Da.....................280 BARDDONIAETH. Pennillion er coffadwriaeth am D. Davies. Penvpwll ..............281 Buddugoliaettí Crist..............281 Dymuniad Pechadur.............. 281 Aonogaeth i Foliannu Duw........ 281 Peboriaeth.—Telyn Dafydd .... 282 YSIAD. HANESION. Cyfarfod Chwartsrol..............283 Ail Agoriad Addoldy.............. 283 Neillduad W. Thomas............ 283 Penderfyniadau Cyfarfod Cana .... 283 Cyfarfod Misol y Trefnyddion Cal- tìnaidd yn Llanymddyfri ........281 Y Senedd Ddiwygiediof............284 Y Weithred Saith Flynyddol____283 Yr Ysgrif er rhyddhau y Negroaid 286 Ò"Connell ac Ysgrifenwyr y New- yddiaduron ..................286 Matter Syr John Key............286 Gweithredoedd y Senedd........287 Yr Yserif ynghylch pethau tym- horol Eglwys yr Iwerddon .... 287 Diddymiad Caethiwed y Negroaid 288 BrawdlysoecH Cymru.—Aberteifi .. 288 Brycheiniog....................288 Meirionydd.................... 288 Caernarfon...................289 Môn ..........................289 Portugal ........................289 Ffraingc ........................290 Rwsíia .......................... 290 Prwssia..........................291 Belgium ........................291 Yspaen.......................... 291 Switzerland......................291 Marwolaethau...........».... 291 AMRYWION. Damwain alarus..................292 Arall ............................292 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W. REES; Ar werth hefyd ean Hughes, 15, St. Martia's le grand, Llundalnj Poole a'l Gyfellllon, Caerj J. Pughe, Dynlleifiad •, &e. &c.