Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

31. YR EFANGYLYDD; NEU AC O HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWLADWRIAETHOL. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Yr elw deillíedig oddiwrth y Gwaith i gael ei ddefnyddio at achosion elusengar. Rhif. 31. GORPHENAF, 1833. Pius 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. Hanes Cystenyn Fawr............ 197 Cofìant y diweddar Dafydd Morris . 200 Amynedd Duw....................202 Swper yr Arglwydd................203 Diwygiad Crefyddol..............204 Sylwadau ar Gyfreithlondeb Cyfrif- iad............................207 Cymdeithasau Crefyddol.......... 208 Trachwant ......................209 YCondor ....................... 210 Hanes y Llewes.................. 211 YR AREITHFA. Pregeth ar 2 Pedr 1.4....... 211 TRYSORFA YR YSGOLION. Pwngcar Preg. 12. 1.............213 Attebion....................•• 213 gofyniadau ....................215 CRONICL CENNADOL. Madagascar ............•.......215 Zealand Newydd ................216 Calcutta ........................216 Holland Newydd ................216 Aflrica ..........................216 BARDDONIAETH. Gwaedd y Caethion ..............217 Dedwyddwch Sîon................217 Gweinidogaeth Angeu............217 YSabboth........................217 Peroriaeth.—Llandaf..........218 HANESION. Cwrdd Cwarter Cyfundeb Mynwy . 219 Jawnderau yr Ymneillduwyr ......219 CyfarfodCymdeilhasGennadolLlun- dain ..........................220 Undeb Cynnulleidfaol............220 Yr Ysgrif er diogelu cadw'r Sabbath 221 Yr Amseroedd presennol.......... 221 Y Senedd,—Rhyddhad y Negroaid.. 222 Deisyfiad rhyfedd.............. 222 Y Sefydliad Eglwysig y'Nghymru. 222 Amgylchiadau Portugaî ........222 Ysgrif y Llysoedd Lleol ........224 Iwerddon ........................224 Ffraingc ........................224 Yspaen.......................... 225 India............................225 Caercystenyn ....................225 Portugal ........................225 Belgium a Holland................225 Penrhyn Gobaith Da..............225 Priodasaü......................226 Marwolaethau ................226 AMRYWION. Damwain alarus..................228 Gwraig wedi ei saethu gan ei gwr .. 228 Y Gynddaredd....................228 Tân Dinystriol....................228 Hunan-laddiad ..................228 Arall............................228 Angeu drwy ganwyll..............228 Marwolaeth drwy ymladd ........228 Brawdlysoedd Cymru............ 228 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W. REES; Ar werth hefyd gan Hughes, 15, St. Marfm's le grand, Llundain; Poole a'i Gyfeillion, Caer j J. Pughe, Llynlleifiad ; &e. &c.