Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

30. YR EFANGYLYDD; NEU AC O HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWIiADWRIAETHOIi. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Yr elw deillíedig oddiwrth y GwaHh i gael ei ddefnyddio at achosion elusengar. Rhip. 30. MEHEFIN, 1833. Pris 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. Buch-draeth Harri VIII...........165 Etholedigaeth.....tt............. 167 Enllibwyr........................ 171 Cymmanfaoedd yr Anymddibynwyr 172 Yr Hen Gyfundraeth.............. 178 Dwyfoldeb y Gair................ 176 Priodasau Anghyfreithlon ........ 177 Hanes y Llew.................... 178 Swyno Nadredd.................. 180 Wrth ymadael o Dŷ Gweddi...... 185 Peroriaeth.—Blaenycwm ...... 186 TRYSORFA YR YSGOLION. Pwngc ar ddibenion Duw yn ei waith yn danfon cystuddiau............ 180 Attebion ...................... 181 GOFYNIADAU .................... lg3 CRONICL CENNADOL. India uwch y Ganges..............184 Java ...................... ... 184 Gorsaf Neyoor.................. 184 BARDDONIAETH. Englynion ìt prif Athraw Peror- iaethol, Mr. D. J. Morgan...... Annogaeth i Foliannu Duw........ HANESION. Cymmanfa Swydd Forganwg...... 187 Urddiad.......................... 187 Ysgol y Watford.................. 187 Cyfarfod Blynyddol Salem.Llanym- ddyfri ........................ 188 Y Gaethfasnach .................. 188 Y Senedd,—Cyfrifon y Deyrnas .... 190 Sefyllfa Arianol y Wlad ........ 191 Y ddadl ynghylch y Ballot ...... 191 Cynnygiad Ardalydd Chandos.... 192 TrethyBrag .................. 192 Rhyddhad y Negroaid .......... 193 Tý yr Arglwyddi ................ 194 Cyfarfod Terfysglyd yn Llundain .. 194 Portugal ........................ 394 Ffraingc ........................ 194 Belgium a Holland................ 194 Caercystenyn....................195 Marwolaethau................ 195 185 185 AMRYWION. Hanesyn Hynod.................. 196 Caethweision .................... 196 Yr Eglwys Filwrus................ 196 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W. REES; Ar werth hefyd gan Hughes, 15, St. Martin's le grand, Llundainj Poole a'i Gyfeillion, Çaerj I. Pughe, Llynlleifiad ; &e. &c.