29. YR EFANGYLYDD; NEU ac o HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWLADWRIAETHOI,. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Yr elw deillledig oddiwrth y Gwaith i gael ei ddefnyddio at achosion elusengar. Rhif. 29. MAI, 1833. Pris 6ch. TRAETHODAU. Buch-draeth Edward VI........... 133 Braich yr Arg.wydd .............. 135 Y Rhinoceros ..................•• 136 Annerchiad at Eslwysi Cynnulleid- faol y Deheubarth.............. 137 Tristâu yr Yspryd Glân............ 139 Defodau Aneladdol yr Hen Aiplitiaid 140 Llywyddiaeth Foesol a Phen-Argl- wvddiaeth Rasol Duw .......... 141 Sylwadan ar Ohebiaeth Byr ei Ddeall 142 YCybydd........................ 143 Gorchymmynion y Jehofah........ 145 Gweddio ........................ 146 Cyfreilhlondeb Cyfrifiad.......... 147 Llythyr at Gyfaill...............147 CYNNWYSIAD. BARDDONIAETH. Cwyn y CyHudHiol................ 152 Emmyn Nadolij».................. 152 Annerchiad i Wrthodwyr Efengyl.. 152 Yr Haul ........................ 152 Marwolaeth Crist................ 152 I'r Daran........................ 152 TRYSORFA YR YSGOLION. Pwngc ar Marc 8. 34.............148 ADOLYGIAD Y WASG. Esponiad Matthew Henry ........ 149 Attebion ...................... 149 gofymadau .................... 150 CRONICL CENNADOL. China............................ 151 India Ddwyreiniol—Snrat—Kaira .. 151 America Ddeheuol—Berbice...... 151 Peroriaeth.—Porthyrhyd ......153 HANESION. Urddiad T. Davies................ 154 CyfansoddiaH y Senedd............ 154 Cvllidaeth a Thaleion y Deyrnas.... 155 TŷyCyflredin .................. 156 Ftìangellu yn y Fyddin.......... 158 Plant yn y Gweithfeydd.......... 158 Cadw y Sabbath................ 158 Priodasau yr Ymneillduwyr .... 158 Diwygiad Eglwysig ............ 159 Cyfnewidiad Degymmau........ 160 Tŷ yr Arglwyddi ................ 160 Iwerddon........................ 161 Helyntion Belgium................ 161 Twrci............................ 161 Ffrangcfort...................... 161 Yspaen .......................... 162 Portugal ........................ 162 Ffraingc ........................ 162 YrAipht ........................ 162 Marwolaethaü ................163 AMRYWION. YrEstrys........................ 164 Cwn SantBsrnard................ 164 Dydd o Ddiolchgarwch............ 164 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W. REES; Ar werth hefyd gan Hughes, 15, St. Martiu's le grand, Llundain; Poole a'i Gyfeilüon, Caerj ■T. Fughe, Uynlleifiad ( &e. &c.