Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

28. YR EFANGYLYDD; NEU AC O HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWI1ADWRIAETHOI1. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Tr elw deilliedlg oddiwrth y Gwaith i gael el ddefnyddio at achoslon elusengar. Rhif. 28. EBRILL, 1833. Pris 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. Cofiant Mr. David Evans..........101 Gwraig yr Oen .................. 104 Iawn Crist..............•......... '05 Yspryd Ymddialgar................ 107 Gair at yr Eglwysi................110 Caethfasnach .................... 1H Maddeu i'n gilydd................U2 Gwirionedd...................... Iî3 YR AREITHFA. Pregeth ar Num. 14.24............116 Attebion......................H7 GOFYNIADAO.................... 118 CRONICL CENNADOL. YrlndiaDdwyreiniol—Vizagapatam Travancore Ddeheuol—Canshara- codoo.........•................ H9 Saynamvilly.................... 120 Affrica Ddeheuol—Tref Griqua.... 120 BARDDONIAETH. Cân am Greadigaeth y Byd........ 121 ' Y Gwyliedydd, beth am y nos ?'.... 121 Englyn ar Ddiogelwch y Cyflawn .. 121 Peroriaeth.—Ioan, 122 HANESION. Cyfarfod Castellnedd ............ 123 Cyfarfod Cwarterol Mjnwy ......123 Cyfarfod Unol....................123 Agoriad Addoldy ...............128 Cyfarfod Blynyddol Trefdraeth .... 124 Ysgol Sabbathol Saron,Cwmwysg.. 125 Cyfarfod Cwarterol Capel Isaac.... 125 YSenedd ....................... 126 Tŷ yr Arglwyddi..............-.. 126 TŷyCyrlredin ................ 126 Y Brawdlysoedd.................130 Caerdydd...........'...........130 Caert'yrddin.................... 180 Ffraingc ........................130 Portugal ........................ 131 Caercystenyn .................... 131 America........................ 131 Marwojlaeth.................. 131 AMRYWION. HelaLlewpard.................... 132 Hirhoedledd .................... 132 TânDinystriol.................... 132 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W. REES; Ar werth hefyd gan Hughea, 15, St. Martin's le grand, Llundain j Poole a*l GyfeilHon, Ceeri J. Pughe, IdynUeifiadf&e.&c. '