27. YR EFAWYLYDD; NEU. AC O HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWLADWRIAETHOL. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Yr elw deilliedig oddiwrth y Gwaith i gael ei ddefnyddio at achosion elusengar. Rhif. 27. MAWRTH, 1833. Pris 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. Hanes y Merthyr Polycarp.. -........69 Yr Anniwygiedig..................71 Rhyddid Prydain Fawr............74 Cybydd-dod......................76 Sylwadauar 1 Pedr3.19, 20.......77 Sylwadau ar Ddammeg yr Afradlon 78 Gwaedd o Faesyfed................79 Geirian Segur ...................80 Gwleddaary Sabbalhau...........81 Rhybudd i'r Meddwyn............82 Cymmeriad y Jehofa.............. 82 YR AREITHFA. Pregetb ar Heb. 9. 28........ 83 TRYSORFA YR YSGÓLION, Pwngc sylfaenedig ar Salm 68.......84 Attebion ... gofyniadau. 85 87 CRONICL CENNADOL. Gogledd Orllewinol America-----Yr Afon Goch......................87 Cyfarfod a Seremoniau yr Indiaid .. 87 lndia Ddwyreiniol—Travancore—Na- gercoil—Neyoor ..............88 IIane3 Aleiander, Braniin Dychwel- edig............................88 BARDDONIAETH. Cywydd ar Long-Ddrylliad........89 Y Gaeth-Fasnach..................90 OesDyn..........................90 Peroriaeth.—Myfyrdawd 91 HANESION. Ymneillduwyr Cymru............ 92 Trysorfa yr Ysgolion, Pontypool .. 93 Ymgynnulliad y Senedd.......... 94 Dewisiad y Cadeirydd............ 94 Agoriad y Senedd................ 94 Yr Araeth Frenhinol.............. 94 TŷyCyffredin .................. 96 YBrenin ........................, 97 Siryddion Deheudir Cymru ......' 97 Sylwadau pellach ynghylch Henllan 97 Gair at y Cyffredin................ 98 Iwerddon......................... 98 Caercystenyn .................... 99 Ffraingc ........................ 100 Holland a Belgium................ 100 Portugal ........................ 100 AMRYWION. Mellt a Tharanau ................ 100 Lleidr wedi saethu ei hun........ 100 Digwyddiad mewn Chwaraedŷ .... 100 Ymffrost Gymreig................ 100 LLANYMDDYPRI: . ARGRAFFWYD AC AR ẀERTH GAN D. R. a W. REES; Ar werth hefyd gan Hughe», 15, St. Martin'g le grand, Llundaîn; Poole a'i GyfeUHon. Caeri J. Pughe, IJynlleinad, &e. &c.