Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

£4. YR EFANGYLYDD; NEÜ AC O HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWIìADWRIAETHOIi. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Yr elw deillíedig oddiwrth y Gwaith i gael ei ddefnyddio at achosion elusengar. Rhif. 24. RHAGFYR, 1832. Pris 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. Traethawd ar Hanfodaelh Duw .... 357 Y Ddiod Gadarn a'r Geri Marwol • • 362 Llythyrau y Parch. W. Jones......367 Cloffi rhwng dau feddwl.......... 370 Dyledion Addoldai yr Anymddibyn- wyr.......................... 371 Y Creadur yn Rhuf. 8. 19—22......373 Sylwadau ar Attebiad Abednego.... 373 Peroriaeth.—Bethlehem Newydd 380 YR AREITHFA. Pregeth ar Job 13. 26....... 374 Attebion...................... 376 Gopyniaiîaü ....................377 CRONICL CENNADOL. Y Gennadiaeth Gristionogol........377 Yr India Ddwyreiniol ............378 BARDDONIAETH. Ochenaid y Pererin................379 Israel yng Nghaethiwed Babilon.... 379 Diolch y Credadyn................379 " YSabboth ......................379 Yr lechydwriaeth ................379 HANESION. Agoriad Addoldai ................382 Cwrdd Cwarter Soar, Llanfabon .. 382 Cyfarfod Chwarterol Penygroes, Sir Benfro ...................... 382 Cyfarfod Misol Saron, Cwrawysg • • 383 Cyfarfod Chwarterol Penygroes, Sir Gaerfyrddin.................383 Cyfarfod Caerfyrddin ............384 Belgium a Holland................385 Portugal......................... 385 Ffraingc ........................386 Yspaen..........•............... 386 AMRYWION. Angeu Annisgwyliadwy.-........... 386 Marwolaeth trwy dân ............386 Haelioni.......................386 Dychrynfeydd Caethiwed..........386 Dalen Enwawl..........,......... 1 Rhagymadrodd.................... 3 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W. REES; Ar werth hefyd gan Hughes, 15, St. Martin's le grand, Llundain; Poole a'i Gyfeillion, Caer; 3. Pughe, Dynlleiíiad ; &e. &c.