Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

23. YR EFANGYLYDD; NEÜ AC O HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWIiADWRIAETHOIi. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Yr elw deillíedig oddiwrth y Gwaith i gael el ddefnyddio at achoslon elusengar. Rhif. 22. HYDREF, 1832. Pris 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. Dyn yn ei Greadigaeth............293 Gofidiau y Fuchedd hon ..........297 Llythyrau y Parch. W. Jones......802 Barnedigaethau Duw..............304 YNefoedd........................305 Y Balmwydden.................... 307 YR AREITHFA. Pregeth ar Nehemia 4. 6.....• HANESION. 807 ADOLYGIAD Y WASG. YCawgAur. Rhifyn2...........809 Attebion .. gofyniadau 810 311 CRONICL CENNADOL. Moroedd y Dehau................312 Yr India Ddwyreiniol ............812 Afiric Ddeheuol..................312 BARdbONIAETH. Ocheneidiau y Negro.. Yr Amddiffynfa .í... • Nerthoedd Efengyl Ior Y Farn Dragywyddol.. 813 313 313 813 Pbroriaeth.—Arabia............284 CyfarfodGwernidogion ....^....... 315 Cymmanfa Flynyddol Caerludd .... 315 Cyfarfod Bethel, Pentreftygwyn, a Chefnarthan....................315 Cyfarfod y Brychgoed a Chwmwysg 315 Elholiad Swydd Gaerfyrddin......316 Iwerddon ........................316 Pclrtugal ........................316 Groeg............................316 Ffraingc ........................817 Rwssia..........................317 Syria............................317 YrAfonAlarch..................317 Yspaen..........................317 Geneva..........................317 Jamaica........................ 318 America ........................318 Poland.........................318 AMRYWION. Hanes hynod .................... 319 Rhybudd arall i Ymladdwyr ......819 Ffwgws..........................319 Y Pla Du yn y 14 canrif ..........S20 YCholera......................t. 820 Cymmedroldeb.................. 320 Digwyddiad rhyfedd..............320 Y Cholera Morbus.— Rheolau Meddyginiaethol a roddwyd allan gan Fwrdd Iechyd y Llywodraeth. 221 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W. REES; Ax werth hefyd min Hughes, 15, St. Martin's le grand, Llundain; Poole a*l Gyfeillion, Caer» J. Pughe, Uynllelnad; &e. &c.