Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

21. YR EFANGYLỲDD; NEU AC O HÂNESYDDIAETH GREFYDDOL A GWI1ADWRIAETHOI1. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Yr elw deilliedig oddiwrth y Gwaith i gael ei ddefnyddio at achosion elusengar. Rhif. 21. MEDI, 1832. Pris 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. Buchdraeth Williatn Penn........261 Yr Orphwysfa....................264 Cyfiawnhaò^pechadur ger bron Duw 265 Aelodau y Gymdeithas Grefyddol Y Gwrthgiliwr................ Ufudd-dod Efangylaidd........ Ymyrrwyr.................... Sylwadau Beimiadol ar Gen. I. Hynaliaeth y Bibl............ Yr Hippopotamus............ HanesJapan................ YR AREITHFA. Pregeth ar Luc 16. 30, 31. .., 267 268 270 272 274 275 276 277 277 TRYSORFA YR YSGOLION. Pwngc ar Natur Gwir Grefydd .... 280 Attebion .. gofymadau 280 280 CRONICL CENNADOL. Yr Indìa Drhwreiniol............ 281 Afiric Ddeheuol..................282 BARDDONIAETH. Pererindod y Cristion............ 283 Myfyrdod wrth droed y groes......283 Galwad ar leuengctyd i'r Winllan .. 283 Yr Ysgol Sabbathol ..............283 PeroRIAETH.—Mwyneidd-dra .... 284 HANESION. Agoriad Addoldy................285 Agoriad Addoldy ac Urddiad......285 Urd diad Lewis Roberts............ 285 -----------T. C. Dymock............286 Cymmanfa Swydd Fynwy..........286 YSenedd........................287 Yr Etholiad nesaf................287 Oediad y Senedd..................289 Prawf a Dihenyddiad Cook........289 YCholera........................289 Iwerddon ........................290 Ffraingc ........................290 Portugal........................ 290 Don Miguel...................... 290 Yspaen..........................291 YrEllmyn........................291 Groeg............................291 Yr Aipht ........................292 Yienna ..........................292 AMRYWION. Y Cholera yn yr Amerig..........292 Athrofa y Drefnewydd............ 292 Marwolaeth Dug Reichstadt........292 Seren Gynffonog.................. 292 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W. REES; Ar werth hefyd gan Hughes, 15, St. Martln's le grand, Lhradain; Poole a'i Gyfeillion, Caer; J. Pughe, Llynlleifiad ; &e. &c.