Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

20. YR EFANGYLYDD; NEU AC O HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWIiADWRIAETHOL. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Yr elw deillíedig oddiwrth y Gwaith i gael ei ddefnyddio at achosion elusengar. Rhif. 20. AWST, 1832. Pris 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. Traethawd ar Dduwdod Crist......229 Iawn Crist........................ 233 Hyftorddiad Plant................236 Yr Amseroedd....................237 Hatogi Dydd Duw................239 Hau Gwynt a medi Corwynt........240 Yr Ysgrepan wedi ei throi........ 241 An-eu ..........................243 YR AREITHFA. Pregeth ar Heb. 13 1....... 243 TRYSORFA YR YSGOLION. Pwngc ar Salm 84. 4...............245 ADOLYGIAD Y WASG. Cyfarwyddyd i'r Ymofyugar, &c... 246 Attebion ...................... 246 gofyniadau ....................248 CRONICL CENNADOL. Y Gennadiaeth Gristionogol........249 Yr India Ddwyreiniol ..............249 Yr Americ Ddeheuol..............249 Affrica ..........................250 BARDDONIAETH. HiraethyCristion am Gartrefei Dad 251 Genedigaeth a Dioddela'mt Crist.... 251 Gofidiau yr Anialwch ............25l Deled dy Deyrnas................ 251 Peroriaeth.—Boddlongar ......252 HANESION. Cymmanfa Swydd Forganwg ......253 Urddiad..........................253 Penderfyniadau Cynnadledd Tabor. 254 Lloegr—Natur Brenhiniaeth y Wlad 254 Y Gyssegr-lywodraeth Brydein- aidd ..................,... 255 Caethiwed y Negroaid ............255 Y Senedd ........................256 Y Cholera........................256 Iwerddon........................257 Ffraingc ........................257 Portugal ........................258 Rwssia ..........................258 Yr Ellmyn........................259 St. Jean d' Acre..................259 Brawdlys Morganwg..............259 ------------ Caerlyrddin ............259 Marwolaethau 260 AMRYWION. Rhybudd i ymladdwyr a gwrthgilwyr 260 Marwolaeth ddisymmwlh.......... 260 Cyllogau Swyddogion Eglwysig, &c. 260 Angeu Disyfyd....................260 Seren Gynffonog.................. 260 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W. REES; Ar werth hefyd gan Hughes, 15, St. Martin's le grand, Llundainj Poole a'i GyfeiUion, Caer> ,.• J. Pughe, Dynileitiad 5 &c. &c.