19. YR EFANGYLYDD; NEU ac o HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWIiADWRIAETHOIi. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Yr elw deilliedig oddiwrth y Gwaith i gael ei ddefnyddio at achosion elusengar. Rhif. 19. GORPHENAF, 1832. Pris 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. Eiriolaeth Crist .................. 197 Barnedigaethau Duw.. .r..........201 Traethawd'ar Falchder............202 Cwymp Paganiaeth ..............205 Cerddoriaeth .................... 208 Y Ddau Ddyn....................211 Sylwadau ar Esay 7. 18...........213 YR AREITHFA. Pregeth ar Eph. 1. 13....... ADOLYGIAD Y WASG. Hanes yr Eglwys .............. 213 215 Attebion ......................216 gofyniadau ....................216 CRONICL CENNADOL. Y drydedd Gylchwyl ar ddeg ar hug- ain o Gymdeithas Gennadol Llun- dain............................217 BARDDONIAETH. Buddioldeb yr Ysgolion Sabbathol.. 219 Gweled Duw yn y greadigaeth......219 " Gwrandewch y wialen."........ 219 Peroriaeth.—Maesyfelin........220 HANESION. Cwrdd Cwarter Cyfundeb Mynwy.. 221 Ysgol Sabbathol Capel Sîon ......221 Y Senedd.—Tŷ yr Arglwyddi......221 Ysgrif y Diwygiad ................221 Ymosodiad gwarthus ar y Brenin .. 222 Disgwyliadau y Wlad ............222 Llofruddiaeth anfad yn Leicester .. 224 Cyfaddefiad y llofrudd..........224 Hanes ychwanegol..............224 Y Cholera ar' Fôr................225 Iwerddon........................225 Sefyllfa bresennol Ewrop.......... 225 Terfysg yn Ffraingc ..............226 Portugal........................228 Belgium.......................... 228 Twrci............................228 AMRYWION. Tân dychrynllyd..................228 YPwyliaid......................228 LladdPlentyn.................... 228 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a Ẁ. REES; Ar werth hefyd gan Hughes, 15, St. Martin's le grand, Llundain; Poole a'i Gyfeillion, Caer j J. Pughe, Llynlleifiad; &e. &c.