Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

1S. YR EFANGYLYDD; NEU AC O HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWI1ADWRIAETHOI1. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Yr elw deillíedig oddiwrth y Gwaith i gael ei ddefnyddio at achosion elusengar. Rhif. 15. MAWRTH, 1832. Pris 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. Y Cyfammod Gweithredoedd...... 69 Y Fuddugoliaeth Fawr............ 74 Niweidiau y Tafod................ 76 Offeiriadaeth Crist................ 78 Canlyniad Pechod Adda .......... 80 Gwrthgiliad...................... 81 YR AREITHFA. Pregeth ar Josua 24. 15...... TRYSORFA YR YSGOLION. Pwngc am Faddeuant Pechod...... ADOLYGIAD Y WASG. Hanes yr Eglwys ................ 82 86 Attebion ................•..... 87 gofyniadau .................... 88 CRONICL CENNADOL. Y Gennadiaeth Gristionogol........ 89 India Ddwyreiniol—Calcutla—Bhow- anipore—Kaira—Cuddapah .... 90 China............................ 90 BARDDONIAETH. Terfyn Amser a Dydd Barn........ 91 Genedigaeth Crist ................ 91 Brenhiniaeth Crist................ 91 Cariad .......................... 91 Peroriaeth.—Cymdeithas ...... 92 HANESION. Agoriad Addoldy ........ Adularn, Merthyr Tydfìl .. 93 93 Y Senedd—Ysgrif y Diwygiad..... 93 Tŷ yr Arglwyddi................ 93 TỳyCyüredin ............... 94 Y Cholera yng Nghaerludd........ 95 Yr Huntiaid ym Manchester ...... 95 Dihenyddiad y Terfysgwyr y'Nghaer- odor.......................... 95 Cymru—Llosgiadau .............. 95 Cynnyg ar yspeilio.............. 96 Iwerddón ........................ 96 LlofruddiaethyParch.Mr.Whitty 96 Ffraingc ........................ 96 Portugal ........................ 97 Yspaen .......................... 97 YrEidal ........................ 97 Belgium aHolland................ 97 Poland.......................... 97 Alexandria...................... 98 Gorllewin Affrica................ 98 Gwlad Van Diemen.............. 98 AMRYWION. Damwain alarus.................. 99 Gweithred erchyll................ 99 Hynodrwydd .................... 99 Marwolaeth gwr a gwraig ........ 99 Siryddiony Deheuhir am 1832 .... 99 Crefft bery^lus .................. 99 Effeithiau dychryn................ 100 Diotta ar y Sabbath .............. 100 Damwain angeuol wrth hela...... 100 Ariandy Caerfyrddin.............. 100 Teulu cysurus.................... 100 Buddioldeb Dysgeidiaeth.......... 100 Dichell hynod.................... 100 Digwyddiad galarus .............. 100 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W. REES; Ar werth hefyd pan Hughes, 15, St. Martin's le grand, a J. Jones, 3, Duke-street, West-Smith- field, Iilundain; Poole a'i Gyf. Caer; J. Pughe, Llynlleifiad ; &e. &c.