Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR NEU AC O HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWÎ1ADWRIAETHOI1. - DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ÀNYMDDIBYNWYR. Yr elw deilliedig oddiwrth y Gwaith i gael ei ddefnyddio at achosion elusengar. .m4jni«^mjijumnj'».»P-,» ... B——gBI Rhip. 14. CHWEFROR, 1832. Pris 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. Yr Ysgrythyrao. Sanctaidd..........37 Y Golud Gwell....................41 Yr Ymddifaid......................44 Gallu Puw........................46 Yr Adjryfodiad.................... 48 Halogi'r Sabbath ..................50 Y Degwm........................51 YR AREITHFA. Pregeth ar Hosea 13. 9.............53 TRYSORFA YR YSGOLION. Cyfarwyddia'dau ..................55 Attebion........................ 56 goftniadau...................... 67 CRONICL CENNADOL. Sylwadau ar y Gennadiaeth G.ristion- Offoi*i..........•.................. India tu draẁ i'r Ganges............ Yr In-iia Ddwyreiniol.-*Madras .... Yr India Orllewinol.—Berbice...... HANESION. Yspolion Pontypool................ 61 Cyfarfod Abergorlech .............61 Y Senedd—Ysgrify Diwygiad.....61 Eth<:liad D irsetshire............62 Prawf y Terfysgwyr yng Nghaerodor 62 Y Llys Milwraidd yns Nghaerodor— Prawf Is-Lywydd Brereton ......63 Prawf Eliza Ross am Fnrciaeth .... 64 Iwerddon ........................64 Sefyllfa Ewrop....................65 Ffraingc..........................65 Poland .......................... 65 Portugal..........................66 Yspaen............................ 66 Belgium.......................... 66 Atnerica..........................66 Twrci............................66 Priodasau '......................66 Marwolaethau.................. 66 YrYnysoendAliricana'dd -Madagascar 58 BARDDOMAETH. Galar-cân a- fárwolaeth Mrs. Tho- mas. o'r Ffrwd. Pencleryn........ Llinellau ar waredigaeth Brutus .... Peroriaetii.—Boddlondeb. 59 59 60 AMRYWION. Difrodiadati helaeth............ Cyfreithwyr yn Spaen.......... C«n yn gwylio bedd............ Y Dyrl'ryn Gwe wynig ........ Bra'wdlys Tri-misol Caerfyrdrfin Llylhyraeêh yr Iaiih Gymraeç .. Mit! wolâeth trwy dân......T... Bwîch mewn pregeth .......... Dychrynfeydd Caeihiwed ..........68 Hunan-ladtitad ysgeler ............68 Symmudiad Gweiuidog............68 Y iaith anadnaby ddus..............68 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTI-I GAN D. R. a W REES; Ar werth hefyd jran Hughes, 15, St. Martin's le grand, a.I. Joues, 3, Dulîe-street, West-Stnith- field, Llundain; Poole a'i Gyf. Caor ; J. Pughe, Llynlleifiad : &e. &c.