Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

13. YR NEU ivg0oirf& ® 3ttralDfn$fcdtoetl)s ac o HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWZJÌ.DWRZAETHOZ«. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Yr elw deilliedig oddiwrlh y Gwaith i gael el ddefnyddlo at achoBÌon elusengar. Rhip. 13. IONAWJR, 1832. Pris 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. Coflant y Parch. Jenkin Lewis, D. D. Castellnewydd .................. 5 Blwyddyn Newydd dda i chwi...... 9 Cystuddiau y Daith................ 12 Yr Arbediad...................... 13 Gair at v Gweinidogion............ 15 Yr Ysgol Sabbathol................ 17 Olwyn yn troi mewn Olwyn........18 Anymddibyniaeth..................20 Y Nawfed Gorchymmyn............20 YR AREITHFA. Pregeth ar Zec. 3. 3................21 TRYSORFA YR YSGOLION. Pwngc, ar Amser..................23 Attebion........................ 24 gofyniaiîaü.....................» 24 CRONICL CENNADOL. Moroedd y Deheu.................. 25 Yr India Ddwyreiniol..............25 Affrica............................26 Ynysoedd Sandwich................26 Madagascar ......................26 BARDDOMAETH. Y Flwyddyn Newydd..............27 YBedd............................27 YGairDwyfol.................... 27 Peroriaeth.—Achddu............28 HANESION. Cyfarfod Cennadol Dyfed..........29 Addoldy Rehobotb, Nantyglo ......29 Cyfarfod Cwarterol Penmain........80 Cyfarfod Misol Crugybar a Hermon. 30 Agoriad y Senedd..................30 Ysgrif y Diwygiad ................31 Yr Aelodau Cymreig a bleidleisasant dros Ysgrit y Diwygiad ..........S2 Degymau yr lwerddou..............32 YCholera......"..................S3 Prawf J. W.Holloway ac Ann Kennet 83 Burciaeth ........................83 Ffraingc..........................85 Portugal..........................35 Yspaen..............,............. 35 Belgium a Holland................35 Rwssia............................85 Twrci............................85 Groeg............................35 Chiua............................85 AMRYWION. Rhyfeddod........................ 36 Rhyfyg angeuol.................... 86 Marwolaeth trwy dân.............. 86 Creulondebat anifeiliaid............ 86 Yspeiliad pen ffordd......^........, 36 Y Dollar Ganhwyllau.... ......... 36 Llosgiadau........................ 36 Llofiuddiaeth yn agos i Nantyglo.... 36 Herw-Helwyr...................... 36 Gweithwyr Staffordshire............ 86 Prawf Iarll Mar.................... 36 Crogi Ffaglwr .................... 86 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W REES; Ar wertli hefyd gan Hughes, 15, St. Martin's le grand, a J. Jones, 3, Duke-street, West.Smith- field, Llundain; Poole a'i Gyf. Caer; J. Pughe, Llynlleifiad; &e. &c.