Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

11. YR EFANGYLYDD; NEU ACO HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWLADWRIAETHOL. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Yr elw deillíedig oddiwrth y Gwaith i gael ei ddefnyddio at achosion elusengar. Kiiif.11. TACHWEDD, 1831. Pms 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. Buchedd yr Apostol Paul..........325 Rhyfeloedd yr Iuddewon.......... 330 Annerchiad i Henafgwyr.......... 332 Y Weinidogaelh Gristionogol .... 334 Dinystr Byddin Sennacherib......335 Yr Apocrypha.................... 337 Gwagedd y w y cwbl.............. 338 At Blant y Diwygiad..............340 Bendith a Bendithio..............340 Clafychiad Sîon.................. 341 Dinystr Jerusalem................ 342 ADOLYGIAD Y WASG. Caniadau Byrion, ar amrywiol des- tunau.......................... 343 Attebton ...................... 344 GoFYNIADAU .................... 346 BARDDONIAETH. Pennillion i'r Iechydwriaeth ......347 Esgyniad C rist.................... 347 Y Gwrthgiliwr Edifeiriol..........347 Jubili ..........................347 EglwysCrist.................... 347 Peroriaeth.—Caercystenyn .... 348 CRONICL CENNADOL, Yr India Ddwyreiniol............349 Hanes Peter Roe .............. 349 ---------Jolin Oldfield............349 ---------B. Moorhouse..........349 ---------William Claphara........ 350 Neyoor.......................... 350 Môr y Canoldir.—Corfu.......... 350 HANESION. Cyfarfod Chwarterol Mynwy......350 Cymmanfa Blaenafon ............ 852 Jubili yr Y-gol Sabothol.......... 352 Agoriad Addoldy Llansadwrn......353 Cy farfod Hermoh a Bwlchnewydd.. 353 Cyfarfod y Brychgoed............ 353 Tŷyr Arglwyddi—Ysgrify Diwygiad 354 Effeithiau penderfyniad Tŷ yr Ar- glwyddi ar Dŷ y Cyö'redin .... 854 Oediad y Senedd .............. 855 Sefyllfa y Wlad................ 855 Cyfandir Ewrop.................. 855 Poland..........................35.6 Groeg .......................... 356 Rhufain ........................ 856 Ffraingc ........................ S56 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W REES; Aí wertk hefyd gan Hughes, 15, St. Martin's le grand, a J. Jones, 3, Dulce-street, WesU Smlth- field, Llundain; Poole a'i Gyf. Caer , J. Pughe, Llj-nlleifiad; &e. &c.