Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

io. YR EFANGYLYDD; NEÜ AC O HANESYPPIAETH GREFYDDOI, A GWLADWRIAETHOL. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Yr elw deilliedig oddiwrth y Gwalth i gael el ddefnyddio at achosion elusengar. Rhif. 10. HYDREF, 1831. Pris 6ch. CYNNWYSIAD.. TRAETIIODAU. Buchedd yr Apostol Pedr.......... 293 Yr Aberthau luddewig............299 YLloAur ......................304 Diwygiad...............•........306 Sylwadau ar Ysgrif Tomos........307 Ai}-Enedigaeth..................310 ADOLYGIAD Y WA$G. Blodeuyn yr Eglwys.neu Draethawd ar Gariad Brawdpl..............312 Attebion ....................•• 8j4 GOFYNIADAÜ..................•• «14 BARDDONIAETH. Llundain ...................•.*••• ^^ Annerch i Ddyn ieuangc annuwiol.. 315 Molwch yr Arglwydd ............315 DyddyFaru ....................315 Perori aetii.—Prynedigaeth. •••«* 316 CRONICL CENNADOL. Yr India Ddwyre'iniol.—Pinang .... 317 BçlÌary.....................,,.317 Rwssja.-'St. Pélersburgh.......,.. 317 Afiric Ddeheuol ,...,....,.....,.• 318... HANESION. Cyfarfod Misol Adulam, Merthyr .. 818 Urddiad,ynCarmel.............. gis Arall, yng Nghaerludd -........... 318 Arall, yn Baran '...................319 Ysgrif y Diwygiad................ 319 Coroniad y Brenin William a'r Fren- hines Adelaide................320 YrOfifrwm....................320 YrEnneiniad..................320 YCoroniad....................321 Yr Ymostyngiad '•%.»............. 321 Y Deyrn-gadair................ S22 YGoron ......................322 Fíraingc..........................322 Caercystenyn........,...........322 Belgium ........................322 Poland.......................... 323 Awstria.......................... 323 Portugal........................ 323 Marwolaethau................323 - AMRYWION. Marwolaelh bruddaidd............324 Arglwyddi Newyddion............324 LlongddryUiad brawychus ........324 YGbolera........................ .324 Cellwair à Llew...........,......324 Prif We"ẃdogion Prydain ......... 324 Ysgrify Diwygiad..........,.,... 324 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W.EEES; ■À» werth hefyd gan Hughes» 15, St. Martln's le grand, a J. Jones. 3, Dulce-street, WesfceSaitíi- field, Uuuuuiuj Poolea'iGyf. Caer, J. Pughe, Llynlleifiad; &e. &c. wm-m*m