Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

9. YR EFANGYIYDD; NEU AC O HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWIiADWRIAETHOL. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Yr elw deillíedig oddiwrth y Gwaith i gael ei ddefnyddio at achosion elusengar. Rhip. 9. MEDI, 1831 Pris 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. Cofiant y Parch Benjarain Evans .. 261 Yr Aberthau Iuddewig............265 Y Jubili.......................... 267 Yr Ymadawiad.................. 269 Sylwedd Pregeth................271 Duwinyddiaeth ..................274 Llinach yr Arglwydd lesu Grist.... 276 Athrawiaeth Cyfiawnhad..........277 Claddedigaeth y meirw..........279 Esponiad ar Eseciel slvii .........280 Yr Efangylydd.................. 280 ADOLYGIAD Y WASG. Gwinllan y Bardd, sef Prydyddwaith ar amrywiol destunau a gwahanol fesurau. Gan Daniel Ddu......281 Ynvsoedd Môr y Canoldir.—Malta. ' —Corfu......................286 Affric Ddeheuol.—Tulbaugh.—Pin- ang.......................... 286 Dychweliad Cennadau............286 Llyfrgell Gynnulleidfaol, ac Ystaf- elloedd Cyhoeddus..........286 Undeb Cynnulleidfaol............287 Attebion ......................283 gofyniadaü ....................283 BARDDONIAETH. Yr Ymddattodiad................284 Yr Iesu yn Dduw ac yn Ddyn......284 Y Dyddiau Presennol............284 Y Nefoedd......................284 CRONICL CENNADOL Yr India Ddwyreiniol.—Surat.— Bellary...................... 285 HANESION. Cymmanfa swydd Forganwg......287 Agoriad Addoldy................ 288 Urddiad John Davies ............ 298 Cyfarfod Chwarterol Ffaldybrenin 288 Cymdeithasiad Llangeitho........289 Cyfarfod Misol Llanymddyfri .... 289 Lloegr .......................... 289 Dihenyddiad Richard Lewis yng Nghaerdydd.................. 290 Siampì Dda......................290 Belgium ........................291 Ffraingc ........................291 Rwssia a Poland..................292 Portugal........................292 AMRYWION. Mynydd tanllyd................. 292 Dinystr Agerdd-long.............. 292 Llofruddiaeth ysgeler............ 292 Tymhestl ddychrynllyd .......... 292 Arall............................ 292 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W REES; Ar werth hefyd gan Hughes, 15, St. Martin's le grand, a J. Jones, 3, Duke-street, West-Smith- field, Llundain j Poole a'i Gyf. Caer, J. Pughe, Llynlleifiad; &c. &c.