Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

8. YR NEU trgHAwtft 10 &tattof mw M* AC O HAIYESYDDIAETH GREFYDDOL A GWIiADWRIAETHOL. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR. Yr elw deillíedig oddiwrth y Gwaith i gael ei ddefnyddio at achosion elusengar. Rhif. 8. AWST, 1831. Pris 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. Cofiant y Parch. William Harris.. 229 Cyfeiriadau atChwareuon a Champ- au yn y Testament Newydd.... 230 YDialedd........................ 233 YSerSefydlog .................. 236 Taith y Cristion..................238 Pregeth angladdol am Mrs. Lloyd, Bronwydd ..................240 Hustyngwyr...................... 244 Cysgú yn Öedfaon Gras........ . 246 Rhyfeddodau Duw yn y Greadig- aeth ........................ 247 ADOLYGIAD Y WASG. Gwinllan y Bardd, sef Prydydd waith ar amrywiol destunau a gwahanol fesurau. Gan Daniel Ddu......249 Attebion ......................251 GOFYNIADAÜ ....................251 BARDDONIAETH. Marwnad y Parch. Pedr Jenkins, Penyrhiw................... 252 CRONICL CENNADOL. Gresynoldeb y byd .............. 253 Yr IndiaDdwyreiniol ............253 Quilon ..........................254 Hanes Perinbanaigum ............254 HANESION. Agoriad Addoldy Llangennech .... Cyfarfod Cliwarterol Carmel...... Cymmanfa Tretwr................ Casgliadau at Addoldy'r Farteg.... Y Senedd—Tỳ yr Argíwyddi ...... TýyCynredin ................ Yr Aelodau Cymreig yn eu perth- ynas âg Ysgrif y Diwygiad .... Sefyllfa y wlad ................ Brawdlys Caerdydd.............. Terfysgwyr Merthyr........... Dedfryd y Terfysgwyr......... Brawdlys Caerfyrddin............ Ffraingc ........................ Poland.......................... A wstria.......................... Portugal..........•............. Yspaen .......................... Belgium ........................ LüO 255 255 255 256 257 256 257 277 258 258 259 259 259 259 259 259 260 Marwolaeth.................. 260 AMRYWION. Tân dychrynllyd.................. 260 Y Cholera Morbus................260 Diebitsch a Chonstantine..........260 Daeargryn ...................... 260 Morfil anferth....................260 Mellt a Tharanau................ 260 Robert Taylor....................260 Dyrchafiad ......................260 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W REES; Ar werth hefyd gan Hughes, 15, St. Martin's le grand, a J. Jones, 3, Duke-street, West-%nith- field, Uundainj Poole a'i Gyf. Caer, J. Pughe, Llynlleifiad; &c. &c.