Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

3. YR EFANGYLYDD; NEU AC O HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWLADWRIAETHOIi. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR Yr elw deilliedig oddiwrth y Gwaith i gael ei ddefnyddio at achosion elnsengar. Rhif.3. MAWRTH, 1831. Pris 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. Cofiant y Parch. Benjamin Jones .. 69 Yr Urim a'r Thummim............ 72 Yr Iechydwriaeth ................ 74 Cyfiawnder a Chyfiawnhad........ 76 Y Diwedd Brawychus .... ....... 77 Pregeth.......................... 80 Cynghor Pwysig........'......... 83 YBwystfil ...................... 84 YPasg.......................... 86 Cyfarwyddyd i'r Cristion.......... 88 Tammaid i Wragedd Crefyddol.... 89 Gwlith Gilboa.................... 89 Ymadroddion Detholedig.......... 89 ADOLYGIAD Y WASG. Y Bardd, neu y Meudwy Cymreig, gan W. E. Jones, (Cawrdaf.) .... 90 Attebion ...................... 91 goftni a.daü......................91 BARDDONIAETH. Myfyrdod uwch ben bedd y diweddar Barch. W. Williams, Pantycelyn. 92 Adgyfodiad Crist.................. 92 Hiraeth am y Nefoedd............ 92 Pennill a wnaed ar yr eira diweddar 92 Y blaidd a drig gyda'r oen ........ 92 CRONICL CENHADOL. Araeth Gennadol.................. 93 Yr India Ddwyreiniol—Surat...... 94 Bellary.......................... 94 Affrica .......................... 94 Madagascar .....................95 HANESION. Sefyllfa y Wlad.................. 95 Diwygiad Seneddol.............. 95 Gwrthwynebwyr y Diwygiad ...... 96 Iwerddon........................ 96 Gweithfediadau y Senedd.......... 98 Sefyllfa Ewrop .................. 99 Ffraingc ........,............... 99 Poland ...:...................... 100 Amrywion. 100 LLANYMDDYFRI: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN D. R. a W. REES; Ar werth hefyd gan Hughes, 15, St. Martin's le grand, a J. Jones, 3, Duke-street, West-Smlth- field, Llundain; Poole a'i Gyf. Caer; Nevett, Llynlleifiad; tic. &c.