Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

1. YR EFANGYLYDD; NEU AC O HANESYDDIAETH GREFYDDOL A GWLADWRIAETHOL. DAN OLYGIAD GWEINIDOGION YR ANYMDDIBŸNWYR. Yr elw deilliedig'oddiwrth y Gwaith^i gael ei ddefnyddio at achosion elusengar. Rhif. 1. IÖNAWR, 1831. PriS 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. Annerchîad.................... 5 Buchdraeth y Parch. Richard Morgan 6 Traethawd ar Angylion ............ 9 Llythyr at Weinidog ieuangc........11 Annerchiad i'r Afradlon............ 13 Y Gwrthgiliwr..................•. 15 Tynnu drwy dân i Moloch..........17 Dysgyblaeth Eglwysig............ 18 Yspryd Efangylaidd................ 19 Sylwadau ar y Salm cix............20 Myfyrdod ar y Bywyd Dynol........22 Lloi Aur Jeroboarr . .............23 Blẁyddyn Neẃỳdd.,?......>......... 24 YJubili......................•••.•25. Cyfeillgarwch.................... 26 ADÖLYGIAD Y WASG. YCawgAur. Rhif. 1. Gan'yParch. D. Evans, Mynydd-bach........ 26 GOFYNIADAÜ..........,........... 27 BARDDONIAETH. Dymuniad ám Ìwydd yr Efengyl 28 CarolNadolig.....................28 Gwaedd ar ol Afradloniaid..........28 Pennill ar ddiwedd y flwyddyn......28 CRONICL CENHADOL. Madagascar.................. ... 29 Deheubarth Affrig—Argyhoeddiad a dychweliad Carolus..;.........29 China............................30 India............................30 HANESION. Urddiad iJJ.ì'.................... 31 Cymdeithas Boneddigesau Caerfyrdd- - m yh erbyn Caethiwed..........31 Y BîW Gymdeithas................31 Prydain..........................32 Marwolaethau.................... 34 Ffraingc.......................... 35 Yspaen............................ 35 Rwssia............................35 Amrywion........................35 LLANYMDDYFRI; ■-.',;; :>-.v .ü í",:' ARGRAFFWYD AO AR WERTH GAN D. R.ftW. RFESîvJ Ar werth hefyd gan Hughes, 1S, St. Martin's le grand, a Jones, 3, Duke Street, West Snỳthfield, Llundain; Poole a'i Gyf. Caer; Neyett, LlynUeifiad; &c. &c.