Skip to main content

"FIAT JUSTITIA RUAT CCELUM." Y BEDYDDIWR, SEF CYFRWNG GWYBODAETH AC HANESION CYFFREDINOL, Cyf. XVIII.] HYDREF, 1859. [Peis 4c. CTNirWTSIAD. TEAETHODAU, &c. Tracthawd ar y Niwed i Broffeswyr f Crefydd Esgeuluso yr Ysgol Sab- bothol..'....................................... 289 Sefvdlogrwvdd Crefyddol.................. 292 Ufudd-dodi Orchymvn Crist............ 296 Addewid y Bachgen *........................ 299 Trefniad Bywyd Dynol..................... 302 Cymdeithas Freiniol a Chenedlaethol y Bywyd-fâd .............................. 302 ADOLYGIAD Y WASG. Mynegiad Blynyddol Athrofa Hwl- ffordd......................................... S04 Cofiant y Parch. John Jones, Llandys- sil, gyda Detholion o'i Bregethau ... 305 Llwyddiant vr Eglwys Gristionogol, PwncYsgoì ................................. 306 ATEBION A GOFYNIADAU. Atcbiad i Pacificus........................... 306 Gofyniadau i'r Gol., a'r Gohebwyr ... 306 BAEDDONIAETH. Galareb am y Diweddar Barch. T. Roberts, Nantyffin, Cwmtawe ...... 307 ì EnglynamFfon.............................. 307 ) laith yr Ysgol Sabbothol.................. 307 HANESION CREFYDDOL. Y Genhad-aeth:— ' Ffrainc ....................................... 308 Yr Adfywiad yn yrlwerddon......... 308 Y Mynegiad Cymreig ..................... 310 Cyfarfod Chìcarterol:— i Dosparth Isaf yr Hen Gymmanfa... 310 - Cyfarfod Misol:— ', Dosparth Deheuol Sir Gaerfyrddin . S10 ! Agoriad Capel newyddCwmaman, ger Aberdâr...-.................................... 310 ! Tabeẃiacl, Pembre........................... 311 Y Drefoewydd................................. 311 At Gasglwyr Rheolaidd trwy Eglwysi Cymman/a y Bedyddwyr yn Mor- ganwg.......................................... 311 Agoriad Coleg newydd..................... 311 L"ndebCvnnulleidfaolLioegr aChymru S12 Darlith är Babyddiaeth..................... 312 Bedyddiadau :— Gwawr, Aberaman........................ 312 Paran, Melinyfanddu..................... 312 Llancarfan ................................. 312 Tabernaci, Foxhole ..................... 312 Felinfoel .................................... 812 Elim, Penydarran........................ 313 Lorin.......................................... 313 Bethania, Clydach........................ 313 Nantyffln .................................... 313 Trefforest................................... 313 Twyngwvn ................................. 313 Troedyrhiw................................. 313 Canton, Caerdydd ........................ 313 Llauwenarth .............................. 313 Salim, Brycheiniog ..................... 313 MARWGOFION. Anne Thomas ................................. 313 HANESION GWLADOL. Yr Anghydfcd jti yr Eglwys Sefydl- edig vn Llundain ........................ 313 Treth Églwys yn yr Alban............... 314 Treth yr Incwm.............................. 315 Fflangellu yn y Fyddin..................... 315 Syr John Franklin........................... 316 Cyngrair Newydd Rhwng Ffrainc a Lloegr.......................................... 316 IIANESION TRAMOR. Ffrainc .......................................... 317 Itali................................................ 318 Rhyfel a China Etto........................ 319 America.......................................... 319 Feiodasau .................................... 810 MA.nro>-.......................................... 320 CAERDYDD: ARGRAITWYD A CHYHOBDDWYD GAU" WILLIAM JONES, HEOL ntc